вівторок, 16 грудня 2014 р.

«ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ» У РОБОТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМКУ


У виступі йде мова про інноваційні технології навчання в практиці роботи вчителя хімії.«Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку ясно бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти ї»
Ян Коменський
А допомогти їм в цьому маємо ми, вчителі. Плануючи вивчення нової теми чи аналізуючи результати отриманих знань, замислюєшся, а як це зробити так, щоб основи відклались в учнівських головах і за необхідності вони змогли б ними скористатись. Сам час диктує необхідність по-новому організувати роботу педагога, спрямувати його зусилля на розвиток в учнів самостійного творчого мислення. Тож використання на уроках хімії інноваційних технологій вважаю просто необхідним.
Зупинюсь на декількох технологіях інноваційного навчання, які використовую в своїй діяльності: проектна технологія; інтерактивні технології; комп’ютерно – інформаційні технології.
Проектна технологія потребує використання сукупності дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, засобів. Вона дає можливість практичного застосування знань – від теорії до практики та стимулювання інтересу учнів до проблем, які передбачають володіння певною сумою знань. Є кілька типів проектів, які ми використовуємо у шкільному навчанні:
ü практико - орієнтовані мають чітко позначений із самого початку результат діяльності. Причому цей результат обов’язково орієнтований на інтереси самих учасників роботи. «Вирощування винограду в центральній частині України на прикладі села Злинки Маловисківського району Кіровоградської області» (мал.1);
ü дослідні мають чітко позначену дослідницьку задачу, добре продуману структуру,  експериментальні методи та методи обробки результатів. «Склад меду та його ідентифікація» (мал.2), «Синтетичні миючі засоби»(мал. 3), «Клей»;
ü інформаційні направлені на збір інформації про якийсь об’єкт, ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. «Ворога треба знати в обличчя» (мал. 4);
ü творчі як правило, не мають детально проробленої структури, вона тільки намічається і далі розвивається відповідно логіці та інтересам учасників проекту. «Чай. Напій тисячоліть».
Певну роль у моїй роботі приділяю також інтерактивним технологіям суть яких полягає у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це співнавчання, у якому і вчитель і учні є суб’єктами. Залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів можна використовувати технології кооперативного навчання, колективно – групового навчання, ситуативного моделювання та опрацювання дискусійних питань.
Роботу в групах я використовую при виконанні практичних робіт та лабораторних дослідів, підсумкових уроках, повторенні.
Під час перевірки домашніх завдань використовую метод незакінчених речень. Склала декілька збірників таких диктантів, майже до кожного параграфа підручників для 7,8,9, класів з хімії (мал. 5). Це дає можливість швидко перевірити знання теоретичного матеріалу, та стимулює учнів до виконання домашнього завдання, зокрема, до уважного читання тексту підручника.
«Людина надає кібернетичним машинам здатності творити і створює цим собі могутнього помічника»                                      
Норберт Вінер
Раніше інформацію з будь – якої теми дитина могла отримати з різних каналів: підручник, довідкова література чи лекція вчителя. Але сьогодні вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Адже мозок сучасної дитини налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, тому він набагато легше сприйме на уроці інформацію, запропоновану за допомогою медіа засобів.  Реалізація єдиного підходу використання ІКТ дає можливість: створення слайдів з даного навчального матеріалу, використовуючи редактор презентацій та демонстрація презентації на уроках ;  самостійної розробки тестів або використання готових програм – оболонок, проведення комп’ютерного тестування; застосування навчальних програмних засобів; пошук інформації в Інтернеті в процесі підготовки до уроків та позакласних заходів. Використання комп’ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання індивідуальним, диференційованим, збільшити обсяг виконаних завдань та інтенсифікувати самостійну роботу.
Для використання на уроках виготовляю таблиці, роздатковий матеріал. Такі таблиці (мал.6) є в кабінеті на кожному столі і учні мають змогу швидко згадати необхідний  на уроці матеріал та використати його на різних етапах. Використовую на уроках і презентації, відео фрагменти, моделі, анімації.
Одним з видів комп’ютерних матеріалів є і тестування.  На уроках користуюся готовою тестовою оболонкою Test Editor та тести з педагогічних прогамних засобів. Поки учні працюють вчитель за кольором інформаційного вікна може визначити рівень навчальних досягнень (мал. 7,8). Запитання і відповіді кожного разу змінюють своє місце, а тому наступний учень не може скористатися підказками попереднього.
Сучасні медіа – посібники створені на допомогу вчителеві у проведенні уроків. На мій погляд, ці посібники вирішують частину шкільних проблем, пов’язаних із матеріальним забезпеченням хімічного кабінету та дають змогу показати досліди в динаміці, повторити демонстрації, повторно звернутися до навчального матеріалу.  Навчальний матеріал педагогічних програмних засобів сприяє: активізації пізнавальної діяльності учнів; розвитку їх самостійності в опануванні знань; формуванню інформаційної та інших базових компетентностей особистості; формуванню навичок розв’язування задач практичного та дослідницького характерів; забезпеченню диференційованого підходу. Використовую інформаційно – комунікативні технології і в позаурочній діяльності. Наприклад, ігри: «Хімічний тир», «Хімічний лабіринт», «Поле чудес. Свої матеріали викладаю в міру можливості на своїх блогах та на методичному порталі.

Література
1.  Дьяконова Л.І. Використання комп’ютерних технологій на уроках хімії. // Хімія, № 24. – Х. : Вид група „Основа”, 2007 
2. Інформаційні технології на уроках біології. Старцева Надія Олексіївна, с.н.с.  Інституту електронних програмно-методичних засобів навчання РАВ.
3.  Прищепа С.Г. Інтерактивні технології на уроках хімії // Використання гри для розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії. – Х. : Вид. Група „Основа”, 2006. 

7 коментарів:

 1. Досвід заслуговує на увагу! Деякі елементи використаю у своїй роботі.

  ВідповістиВидалити
 2. Напрацьовано великий об'єм практичного матеріалу, що дозволяє значно підвищити зацікавленнісь учнів в вивченні предмета, використати наочність та ефективно і швидко перевірити знання учнів. Це, звісно, потребує багато часу на підготовку матеріалу, але воно того варте.

  ВідповістиВидалити
 3. Досвід роботи учителя потребує популяризації. Дякую за креативністьта творчий підхід до справи.

  ВідповістиВидалити
 4. В нынешнем мире без информационных технологий - никуда. И детям интересно и учителям - облегчение.

  ВідповістиВидалити
 5. Сьогодення вимагає від учителя високого професіоналізму, креативності, володіння сучасними технологіями навчання. Всі ці складові присутні у системі роботи вчителя. На мою думку, досвід Аристенко Л.П. заслуговує на вивчення та популяризацію!

  ВідповістиВидалити
 6. Дякую за інформацію, і обовязково в своїй роботі буду застосовувати інформаційні технології, а Вам Любов Павлівна я бажаю творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
 7. Сучасно, креативно, своєчасно. Без інформаційних технологій ні кроку сьогодні. Дякую за роботу Вам,Любоа Павлівно! Успіхів і натхнення!

  ВідповістиВидалити