понеділок, 15 грудня 2014 р.

«ЯКЩО ТИ НЕ МОЖЕШ БУТИ ШИРОКИМ ШЛЯХОМ, БУДЬ ВУЗЕНЬКОЮ СТЕЖКОЮ. ЯКЩО ТИ НЕ МОЖЕШ БУТИ СОНЦЕМ, БУДЬ ЗІРКОЮ НА НЕБІ. ТІЛЬКИ ЗНАЙДИ СВОЮ СПРАВУ ТА НАМАГАЙСЯ СТАТИ НАЙКРАЩИМ» (Дуглас Меллох)В цій статті автор наголошує на важливості професійної компетентності вчителя початкових класів у роботі з молодшими школярами та ділиться власним досвідом з  цього питання.
У процесі професійно-педагогічної діяльності вчитель початкової школи покликаний інтегрувати навчальну, виховну та розвивальну функції, створювати сприятливе навчальне середовище, в якому кожен учень зможе реалізувати свої індивідуальні здібності, потреби, здійснювати особистісно орієнтований підхід, а, отже, отримувати задоволення від педагогічної взаємодії. Професійний обов’язок педагога – вдосконалювати педагогічну майстерність, методи і форми навчально-пізнавальної діяльності, здійснювати особистісно орієнтовану навчальну діяльність, спілкуватися з колегами, учнями та їхніми батьками [1,с.6].
Серед головних завдань сучасної освіти молодших школярів – розвиток у них пізнавальної мотивації, гнучкого мислення, самостійності та творчого підходу до розв’язання навчальних і життєвих завдань. Сформувати такі якості здатна лише генерація кваліфікованих, соціально і творчо активних та ініціативних педагогів, які дбають про своє професійне та особистісне зростання [2,c.20]. Кожен  закоханий у свою професію, поважаючий себе вчитель прагне належати до цієї генерації і я тому не виключення.
Професіоналізм вчителя визначається його спроможністю активно впливати на учня і проявляється в багатстві внутрішньої енергії, у здатності вибирати з різноманітних методів і прийомів керування діяльністю дітей найбільш доцільні, вмінні встановлювати емоційний контакт з учнями та конструктивно взаємодіяти з ними, вести їх за собою. Для досягнення кращих педагогічних результатів ми повинні володіти системою вмінь щодо використання власного психофізичного апарату.
Не менш важливим засобом впливу на дитину є мовлення вчителя. Воно має відповідати нормам сучасної літературної мови, а також бути точним, логічним, виразним, доцільним. Педагог повинен вміти залучати дітей до діалогу та співпраці, створювати атмосферу співроздумів і співпереживань. Ми повинні завжди вміти знайти підхід до дитини, правильно розпізнати педагогічну ситуацію, спонукати учнів до прояву інтелектуальної ініціативи, сформувати провідні соціально корисні та навчально-пізнавальні якості особистості учнів, створити на уроці ситуацію успіху. Важливо для сучасного вчителя мати надситуативне мислення. Такий вчитель віддає перевагу інтерактивним методам навчання, він здатний приймати мотиви, почуття і переживання учнів, виявляти приховані мотиви їх вчинків, аналізувати кожну ситуацію, дбає про своє професійне та особистісне самовдосконалення. Наприклад, якщо один з учнів говорить мені на уроці, що не зрозумів пояснення, то доречно з’ясувати, хто ще з учнів не зрозумів і чого саме. Якщо такі є, то коротко повторюю пояснення, ставлю запитання, які виявляють рівень розуміння матеріалу.  Якщо і після цього деяким не все зрозуміло, то даю змогу пояснити комусь з учнів. Часто такі пояснення виявляються досить ефективними. Діти привчаються до думки, що турбуватися про засвоєння знань повинен не тільки вчитель, а це –  справа кожного. Бувають такі випадки, коли діти на уроці ставлять такі запитання, на які я не знаю відповіді, або не впевнена у ній, тоді відверто зізнаюсь дитині у цьому і вже разом шукаємо відповідь на поставлене питання.
Користуючись компетентнісним підходом до навчання та виховання, вчитель повинен віддавати перевагу самостійній пошуковій діяльності учнів, проектуванню навчальних і життєвих ситуацій для застосування предметних та ключових компетентностей, залучати дітей до самоконтролю, рефлексії.
 Працюючи в початковій школі чимало років, я намагалась знайти такі шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу, що сприяли б самовираженню учнів, їх особистісно-ціннісному ставленню до навчання, вмінню виконувати творчі завдання.  Одним з таких шляхів є проведення уроків з використанням міжпредметних зв’язків, де матеріал одного уроку доповнюється матеріалом з іншого предмета. Цей підхід сприяє інформаційному збагаченню мислення і почуттів учнів, завдяки залученню цікавого матеріалу, що дає змогу з різних аспектів пізнати якість явища, поняття,  досягти цілісності знань. Так на уроках української мови ( тема           « Будова слова») я порівнюю слово з рослиною, яка обов’язково має корінь. Різні рослини – різні корені. Складаючи речення про птахів, згадуємо зимуючих пташок нашої місцевості, як допомогти їм у важкі зимові дні              ( Природознавство,  тема « Птахи»).    Таких прикладів можна навести безліч.
Сьогодні все активніше йде пошук оновлення змісту шкільного навчання. Лінія на розвиток пізнавальних здібностей учнів достатньо чітко  простежується в чинних підручниках із математики. Але, як показує практика, запропоновані в підручниках вправи розвиваючого характеру потребують додаткового розширення та збагачення більшою кількістю спеціальних завдань, задач і вправ змістовно- логічного й нестандартного характеру.
До кожного уроку математики я добираю задачі та завдання, спрямовані на розвиток пізнавальних процесів дітей. Я вважаю, що в сучасній початковій школі розвитку логічного мислення треба приділяти значну увагу. Якщо діти для того , щоб засвоїти навчальний матеріал, будуть тільки запам’ятовувати і виконувати завдання певного типу, то вони втрачатимуть творчі здібності, якими володіли до школи,  не виконуватимуть повноцінної інтелектуальної діяльності. Як рішення цієї проблеми, на своїх уроках я використовую завдання на розвиток і вдосконалення уваги, на розвиток сприйняття та уяви, завдання на    розвиток геометричних уявлень та пам’яті, а також завдання на розвиток логічного мислення. Такі завдання у вигляді цікавих вправ і задач урізноманітнюють навчальний процес. Дітям дуже подобається виконувати завдання з логічним навантаженням і ставляться до таких завдань вони серйозно і відповідально.
Щоб підвищити ефективність сучасного уроку,  вчителі використовують різноманітні інноваційні технології, одними з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. В своїй роботі я дуже часто використовую різноманітні інтерактивні методи і технології, метою яких є створювання комфортних умов навчання, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес. Використовуючи інтерактивні технології на різних етапах уроку, я домагаюсь від учнів постійної активної взаємодії. 
Робота в парах та в групах дуже подобається учням. Розвиваються творчі здібності учнів, комунікативність,  толерантність. Полюбляють завжди малюки і завдання в ігровій формі, залюбки змагаються, щоб швидше «завантажити машини», «нарізати салат», «сформувати потяг» та ін. Працювали ми з дітьми і над проектом, з цікавістю та відповідальністю збирали діти матеріал про славетних українців та відомих людей нашого села. Захоплено працювали над проектом «Загадкова та чарівна кішка».
Цікавим є вивчення різних тем на уроках математики та мови і читання за допомогою методів ейдетики.
 Дуже важливо в нашій роботі зацікавити слабких учнів, які є майже в кожному класі, щоб не зникло бажання вчитися краще, знати більше. По 15-20 хвилин додаткових занять допомагають дитині, вселяють бажання писати краще, читати швидше, рахувати точніше, бо за нього переживає не тільки вчителька, а й весь клас. На уроках важливо диференційно підходити до навантажень, щоб кожен отримав хорошу оцінку за відповідний рівень знань.
Важливу роль в ефективності виховного та навчального процесу відіграє продуктивна робота з батьками і родинами моїх учнів. Кожного року ми проводимо родинні свята, які присвячуємо урочистій даті ( День матері, День іменинника, Свято Осені ) - це стало традицією в нашому класі. Родинне свято – справжня подія, готуються всі, особливо діти. Організація роботи з батьками в освітньому закладі – багатоаспектна і має значні педагогічні можливості. Вчитель початкових класів у цьому процесі посідає особливе місце, бо він є першим, хто встановлює контакт із сім’єю учня і чия компетентність стає обличчям освітнього закладу. Я повністю з цим згодна. 
Покращити свою професійну компетентність допомагають методичні семінари, творчі групи, де педагоги обмінюються досвідом. Багато корисного для своєї роботи я знаходжу у професійних виданнях «Учитель початкової школи», «Початкова школа» та ін..
Дуже різнобарвна і багатогранна наша робота, але в ній я знаходжу розраду, задоволення і саму себе.
Література:
1.Мартиненко С.М. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика:[монографія]/ С.М.Мартиненко.-К.:КМПУ ім.Б.Д.Грінченка, 2008.
2. «Учитель початкової школи»,2014, №4

5 коментарів:

 1. Добре описаний власний досвід. У Вас є чому повчитися, Надіє Анатоліївно! Бажаю успіхів!

  ВідповістиВидалити
 2. Дійсно, на сучасному етапі розвитку освіти Ваші форми та методи роботи сприяють розвитку творчої уяви, мислення, навчальної діяльності учнів. Творчої наснаги та нових педагогічних ідей. З пов. вчитель початкових класів Кіровської ЗШ І-ІІІ ст. Туніченко С.Г.

  ВідповістиВидалити
 3. Вчитель живе, поки вчиться... Добре, що в нашому районі є вчителі, в яких є чому вчитися. Надія Анатоліївна справжній професіонал, відчувається, що любить тих, кого навчає, вболіває всім серцем за справу,
  Бажаю подальших успіхів!

  ВідповістиВидалити