вівторок, 16 грудня 2014 р.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИУ виступі аналізується роль гри та нестандартних уроків у підвищенні інтересу учнів до вивчення математики

Поняття інновація з грецької означає оновлення, новизна, зміна.
         Інновація в освіті – це результат творчого пошуку оригінального, нестандартного розв’язання різноманітних педагогічних проблем.

         Однією з виразних тенденцій оновлення навчання є пошук нестандартних уроків - їх ще називають інноваційними. Педагогічна суть таких уроків полягає в такому структуруванні змісту й форми, яке б викликало інтерес учнів і сприяло б їхньому розвитку та вихованню.

         Учитель навчає дітей і сам вчиться протягом життя. І молодим, і досвідченим педагогам треба бути завжди у вирі освітніх подій. К. Ушинський вважав, що «Учитель живе доти, доки вчиться. Щойно він перестає вчитися, в ньому помирає учитель».

Й – В. Гейне писав: «Кажуть, що посередині між двома протилежними думками лежить істина. В жодному разі! Між ними лежить проблема». Отже перед нами – проблема. Як викладати математику, щоб у школярів не втрачалась зацікавленість до предмета? Відповідь на це питання може бути одна – засоби інтерактивного навчання.

Багато традиційних методів викладання на сьогоднішній день малоефективні і не допомагають розвивати інтерес до вивчення математики. Ігрові методи і форми навчання суттєво відрізняються від традиційних тим, що дають змогу учню безпосередньо стати учасником ситуації чи події.

На мою думку, майбутнє за системою навчання, що вкладається в схему «учень – технологія – учитель», де учень стає активним учасником процесу навчання. Навчально – ігрове спілкування несе на собі велике навантаження, оскільки виконує наступні функції:
-                          виховну – розкривається почуття колективізму, сміливості, рішучості, виховуються морально – етичні якості;
-                          пізнавальну – розвиток пізнавальної активності, збагачення знань новою інформацією.
Тому ігри знаходять широке застосування у найрізноманітніших сферах діяльності:економіці, екології, політиці, освіті. Ігрова форма й вид гри визначається відповідно до навчального матеріалу, вибираються методи й прийоми, способи і засоби, що стимулюють навчання. При цьому учитель має змогу постійно здійснювати контроль, корекцію та оцінку пізнавальної діяльності учнів. Щоб зацікавленість учнів до вивчення математики не знижувалася, при вивченні теми «Подільність чисел» - 6 клас використовую урок – гру у формі вікторини або змагання. Вивчаючи тему «Геометричні фігури» - 6 клас, розгадуємо та складаємо власні кросворди. Учні 5 класу полюбляють гру «Хто швидше»(тема «Додавання і віднімання звичайних дробів»). На своїх уроках надаю перевагу парним іграм, саме вони покращують якість уроку, вміння шукати розв’язки та вирішення проблемних питань; розвивають логічне мислення.
         Розглядаючи навчально – ігрову діяльність як процес навчання, можна зробити висновок :
-    зростає інтерес до вивчення предмета;
- гра – це тренінг пам’яті, мислення, вміння спілкуватися, необхідність підвищення інтелектуального рівня
- гра – розвиток уваги, уяви, прагнення до знань, дисциплінованість, почуття відповідальності, самостійності. 
Користуюсь такими освітніми ресурсами  при викладанні математики:
«Математика в школах України» math@osnova.com.ua
Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок:Інтерактивні технології навчання. – К: «Видавництво А.С.К.»
Янченко Г.М. Позакласна робота з математики у неповній середній школі: Тернопіль, 1997.
         Отже, на мою думку ігри – важливі й корисні для дітей різного віку.

3 коментарі:

  1. Коли вчитель використовує на уроці елементи гри, то в класі створюється доброзичлива обстановка, бадьорий настрій, бажання вчитися. Матеріал цікавий . Дякую.

    ВідповістиВидалити
  2. Систематичне повторення теоретичного матеріалу на уроках математики дає учням глибоко його усвідомити, краще запам'ятати.Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу треба дуже відповідально, краще - в ігровій формі. Для дітей гра, а для вчителя -серйозний методичний прийом. Дякую.

    ВідповістиВидалити
  3. Матеріал цікавий. Повторення матеріалу дійсно дає змогу дітям краще запам'ятовувати. Дякую.

    ВідповістиВидалити