вівторок, 16 грудня 2014 р.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛЕКСИЧНОГО ЗАПАСУ СЛІВ ТА ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК УЧНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІСЕНЬ НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ


Професійна компетентність майстерності вчителя іноземної мови полягає в розвитку навчання учнів користуватись нею у житті через створення на уроках комунікативних ситуацій, наближених до життєвих. При цьому особлива увага приділяється смисловій правильності вислову, а не тільки правильності використаних мовних форм.
Використання іншомовних пісень є найбільш доцільним засобом навчання, для реалізації даного завдання. По-перше, учні відразу долучаються до культури країни, мова якої вивчається. По-друге, при роботі з цим своєрідним лінгвокраїнознавчим матеріалом створюється хороша передумова для всебічного розвитку особистості учнів, бо спеціально підібрані пісні стимулюють образне мислення і формують хороший смак. Пісенний жанр, як один з важливих жанрів музичної творчості, завдяки наявності вербального тексту здатний точно й образно відобразити різні сторони соціального життя народу країни. Пісням, як й іншим творам мистецтва, властива комунікативна функція, тобто передача закладеним її автором змісту адресату
Пісні як один з видів мовного спілкування є засобом більш міцного засвоєння та розширення лексичного запасу, тому включає нові слова і вирази. У піснях уже знайома лексика зустрічається в новому контекстуальному оточенні, що допомагає її активізації. У піснях часто зустрічаються імена, географічні назви, реалії країни досліджуваної мови, поетичні слова. Це сприяє розвитку у школярів почуттів мови, знання його стилістичних особливостей.
У піснях краще засвоюються й активізуються граматичні конструкції. У деяких країнах видаються пісні для навчання найбільш поширеним конструкціям. Вони написані в сучасному ритмі, супроводжуються текстом з пояснювальними коментарями, а також завданнями, мета яких - перевірка розуміння й обговорення змісту.
Пісні сприяють вдосконаленню навичок іншомовної вимови, розвитку музичного слуху. Встановлено, що музичний слух, слухова увага і слуховий контроль знаходяться в тісному взаємозв'язку з розвитком артикуляційного апарату. Розучування і виконання коротких, нескладних по мелодійному малюнку пісень із частими повторами допомагають закріпити правильну артикуляцію і проголошення звуків, правила фразового наголосу, особливості ритму і т.п.
Пісні сприяють естетичному вихованню учнів, згуртуванню колективу, більш повному розкриттю творчих здібностей кожного. Завдяки музиці на уроці створюється сприятливий психологічний клімат, знижується психологічне навантаження, активізується мовна діяльність, підвищується емоційний тонус, підтримується інтерес до вивчення іноземної мови.
Пісні та інші музичні твори стимулюють монологічні та діалогічні висловлювання, служать основою розвитку мовної діяльності школярів, сприяють розвитку як підготовленої, так і непідготовленою мови.
Пропоную приблизну послідовність роботи над піснею на уроці німецької мови.
1. Учитель повідомляє коротку інформацію про пісню, її характері, основному змісті, історії створення і логічно пов'язують роботу з нею з попереднім етапом уроку. Для забезпечення розуміння кожного слова і граматичної конструкції краще використовувати дослівний переклад на рідну мову. До цієї роботи залучаються учні.
2. Перед першим пред'явленням пісні школярам пропонується звернути увагу на характер пісні (лірична, жартівлива і т.п.) і засоби, що вказують на це, на акомпанемент і манеру виконання.
3. Діти прослуховують пісню.
4. Після першого прослуховування вчитель може за допомогою питань перевірити ступінь розуміння тексту пісні.
5. Для забезпечення повного розуміння змісту вчитель виділяє в тексті пісні граматичні явища, нові слова і забезпечує їх закріплення. На більш просунутому етапі навчання корисно звертати увагу учнів на способи вираження тієї чи іншої думки засобами іноземної мови.
6. Фонетична відпрацювання тексту пісні: вчитель звертає увагу людей на темп і правильність вимовлення окремих слів і тексту в цілому.
7. Пісня прослуховується повторно з опорою на текст.
8. Розучується мелодія в процесі спільного виконання пісні.
9. На наступних уроках пісню повторюють 1 - 2 рази до повного її засвоєння. У пам'яті дітей закріплюються необхідні для мови словосполучення і граматичні структури.
Залежно від поставленої методичної задачі окремого етапу навчання іноземної мови пропонований пісенний матеріал може бути використаний:
1) для фонетичної зарядки на початковому етапі уроку;
2) на етапах введення і закріплення лексичного і граматичного матеріалу;
3) на будь-якому етапі уроку, як стимул, для розвитку мовних навичок і умінь;
4) як свого роду релаксація в середині або в кінці уроку, коли учням необхідна розрядка, що знімає напругу і відновлює їх працездатність.
Для учнів навчання з музикою означає радісне і при цьому позбавлене почуття страху просування вперед у вивченні іноземної мови, тому текст-носій за допомогою музики віддруковується в свідомості учня на емоційному рівні і приносить йому справжнє задоволення.
Учень, як індивідуум, може висловити свої емоції, свою фантазію, свій досвід і знання. Це сприяє підвищенню мотивації при вивченні іноземної мови.
Учень-слухач асоціює музику з картинками. Емоційний, невербальний стимул пісні підвищує продуктивність мови.
Картинки в голові і відбувається всередині учня емоційна робота народжує інтерес. Учням хочеться дізнатися, про що йде мова, яким чином його картинки в голові стикаються з піснею.
Критерії для відбору пісні:
• пісня повинна мотивувати і приносити задоволення;
• тема пісні повинна подобатися учням;
• пісня повинна відповідати віку учнів;
• пісня повинна відповідати рівню підготовленості навчальної групи;
• пісня повинна мати відповідний ритм;
• пісня не повинна бути довгою;
• виконавець пісні повинен мати ясне вимова;
• у пісні необхідний приспів;
• по можливості пісня повинна ідеально підходити для організації та підготовки вправ.
За допомогою пісні на уроках можна:
• усунути (ліквідувати) рутину занять, монотонність навчання;
• сприяти навчанню вимови;
• пісня пропагує (рекламує) мову;
• пісня закріплює і розширює лексичний запас;
• пісня сприяє введенню діалектних і розмовних форм;
• за допомогою пісні відпрацьовуються в невимушеній формі різні граматичні структури;
• пісня - це випереджаюче навчання;
• пісня - це привід для читання.

Використання пісенного матеріалу на уроках німецької мови має методичні переваги, але при цьому слід враховувати критерії та принципи відбору пісенного матеріалу, використовуваного на уроках. Пісенний матеріал може бути використаний на будь-якому етапі уроку, але необхідно дотримуватися певну послідовність роботи з ним на уроці.

1.     Harald Seeger WER? Wie? Was?
2.     Барановська Ірина. Ненадокучлива німецька: Тексти, вірші, діалоги. – К.: «Шкільний світ»: Вмд. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.
3.     Дручкив Н.Ю., Паршикова Е.А. Немецкий для детей. – К.: ООО «ИП Логос», 2005. – 544с.
4.     Дручкін Н.Ю., Паршикова О.О. Німецька мова у грі. – К.: Освіта, 1997. – 206с.
5.     КульчицькаО.Я.Deutsch- texteyum H?rverstehen- 2-6 Klassen. (німецька мова. Тексти для аудіювання. 2-6 класи). – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 80с.
6.     Растригіна Л.П. Німецький буквар: Звуки та букви. Deutsches Alphabet: Laute und Buchstaben- ? Донецьк: ТОВ ВКФ «БОА», 2006. – 64 с.
7.     Сценарії позакласних заходів німецькою мовою. Укладач Лозенко І.В. . – Х.: «Основа» , 2012. – 224с.
8.     Изучение язика при помощи песен [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.lingvotutor.ru/izuchenie-yazyka-pri-pomoshhi-pesen
9.     Изучение язика с помощью песен [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://clowjeck.net/izuchenie-yazyka-s-pomoshhyu-pesen/
10.                       Иностранные языки: английский и немецкий [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://in-yaz.3dn.ru/publ/18-1-0-192
11.                       Колядки, рождественские песни на немецком языке [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://doshkolenok.kiev.ua/koljadki-i-shedrivki/637-weihnachtslieder.html
12.                       Новогодние и рождественские песни на немецком языке [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://samaposebe.com/new_year_songs_german
13.                       Песни на уроках немецкого язика [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://pedsovet.su/load/111-1-0-1873

2 коментарі:

  1. Дякую за цікаву роботу. Успіхів та творчого натхнення

    ВідповістиВидалити
  2. Була присутня на виховному заході, слухала виконання німецьких пісень. Використовую у своїй практиці Ваші напрацювання. Успіху у нових починаннях!

    ВідповістиВидалити