вівторок, 16 грудня 2014 р.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ

У своїй роботі автор висвітлює питання застосування інтерактивних методів як  засобів розвитку пізнавальної активності учнів на уроках хімії
Наука взагалі й зокрема хімія – могутній інструмент, у законах якого немає таких понять, як добро і зло. Користуючись тими самими законами,можна створити нові ліки та врятувати тисячі життів, а можна синтезувати новий наркотик, який вбє безліч людей.
Як прищепити учням інтерес до хімії? Як активізувати їх пізнавальну діяльність? Як зробити процес навчання більш результативним? Ці та подібні питання постали переді мною у процесі інтенсивних пошуків і роздумів.
Протягом багатьох років використовувалися пасивні форми навчання, спрямовані в основному на засвоєння навчального матеріалу та його відтворення. Вмінню вести пошук, вирішувати проблеми, діяти нас, на жаль, майже не вчили. Трагічність наслідків викривлення пізнавальної потреби не лише в тому, що дитині нецікаво навчатися. Найголовніше те, що з утратою потреби в пізнанні перестають розвиватися здібності дитини. Щоб задовольнити потреби сучасних учнів та досягти гарних результатів навчання, вчитель сьогодні повинен бути компетентним у виборі форм і методів навчання [1,с.68].
Зараз розробляється чимало моделей організації навчально-виховного процесу, спрямованих на вирішення даної проблеми. Серед них – технології розвитку критичного мислення, інтерактивного навчання, розвивального навчання, проблемного навчання та ряд інших.
Зважаючи на подібність структурних частин моделей уроків за різними технологіями, а також відсутність умов для впровадження конкретної педагогічної технології, я практикую уроки, що включають у себе елементи структур уроків кількох технологій одразу. Це дозволяє зробити структуру уроку більш гнучкою, тобто створити можливості для розвитку умінь та обдарувань кожної дитини. Використання різноманітних методів і прийомів роботи дозволяє підтримувати на досить високому рівні пізнавальний інтерес і творчу активність учнів. Так, елементи проблемного навчання дають змогу глибше усвідомити і зрозуміти програмовий матеріал; впровадження елементів технології інтерактивного навчання – удосконалити комунікативні навички і розглянути проблему з кількох точок зору; використання елементів технології розвитку критичного мислення, тренінгової технології – досягти вищого ступеня рефлексії [2, с.98].
Методи активного навчання застосовую на різних етапах уроку: під час первинного оволодіння знань, їх закріплення й удосконалення, формування вмінь та навичок.
Починаючи з 8 класу в своїй роботі використовую проблемні лекції, створення й розвязання проблемних ситуацій, обговорення проблемних питань. Проблемна лекція – це такий спосіб взаємодії вчителя й учнів, за якого вчитель протягом усього уроку повідомляє новий матеріал, а учні активно його сприймають. Активізацію мислення в учнів я забезпечую за допомогою постановки проблеми на початку уроку чи у процесі його. Визначена проблема спонукає учнів до думки, спроби самостійно відповісти на поставлене запитання, створює інтерес до матеріалу, що викладається.
Евристична бесіда являє собою ланцюг питань учителя, що спрямовує думки й відповіді учнів. Бесіда може починатися з повідомлення фактів, опису явищ, що за змістом є проблемними ситуаціями, які необхідно розвязати.
Навчальна дискусія дозволяє мені викласти дві різні точки зору щодо тієї чи іншої проблеми, а учням обґрунтувати і вибрати свою позицію. Вихідним матеріалом для дискусії можуть бути статті, публікації у пресі, що висловлюють різні й протилежні думки щодо обговорюваної проблеми.
За низкою досліджуваних тем вивченню теоретичного матеріалу може передувати пошукова лабораторна робота, що виконується за інструкцією, але на підставі якої учні повинні зробити висновки про ті чи інші речі або явища. Спочатку я користуюся інструкціями, які надруковані в підручнику, а потім пропоную учням знайти за аналогією свій метод дослідження, добування чи визначення певної речовини [1, с.74].
У практиці навчання використовую й дослідницький метод, коли учні самостійно здійснюють навчальне дослідження, а потім на заняттях доповідають про результати його проведення, обґрунтовують та підтверджують цим матеріалом положення курсу.
Велику увагу приділяю самостійній роботі – методу навчання, за якого пізнавальна діяльність того, кого вивчають, повністю відповідає його індивідуальним особливостям. Організовуючи самостійну роботу учнів, памятаю, що вона має відповідати принципам розвивального навчання. Для цього складаю дидактичні картки, таблиці, незакінчені схеми, текст із пропущеними словами.
Існує ще багато форм і методів навчання, які я використовую на уроках. Досвід моєї роботи свідчить про те, що ефективність уроку залежить від використання інтерактивних методів навчання, при якому процес навчання  здійснюється за постійної активної участі всіх учнів.
Різновидом групового обговорення є технологія «мікрофон». Її я використовую як на етапі актуалізації та коригування знань учнів, так і під час узагальнення матеріалу. Ця технологія дозволяє кожному дуже швидко відповісти на поставлене питання або висловити свою думку чи позицію.
Під час перевірки знань хімічних елементів, формул кислот, назв солей, складання формул речовин за валентністю я використовую технологію «снігова куля». Клас обєдную у три групи, кожна отримує перфокарти. Кожен учень повинен заповнити клітинку й швидко передати іншому. Виграє та група, яка правильно виконає завдання [3, с.40].
Для колективного обговорення використовую технологію «мозковий штурм». Кожному надається можливість висловитися, всі ідеї приймаються й не критикуються. Така технологія спонукає до вияву творчості, дає  їм можливість вільно висловлювати власні думки.
Для засвоєння великого обсягу інформації за короткий проміжок часу є технологія «ажурна пилка», що сприяє навчанню й дає можливість передати свої знання однокласникам. Для цього підбираю матеріал, необхідний для уроку, обєдную клас у групи, кожен учень отримує кольоровий квадрат. У первинних  групах учні отримують і обговорюють блок інформації, після чого розходяться по експертних групах за кольорами. В експертних групах кожен учасник ділиться блоком своєї інформації, після чого всі повертаються у свої групи та обмінюються отриманою інформацією.
Як на уроках засвоєння нових знань, так і на уроках  застосування знань, умінь і навичок використовую технологію кооперативного навчання. «Робота у парах» допомагає учням перевірити знання один одного, провести і проаналізувати експеримент. Учням подобається така технологія, як  «один проти одного», коли кожна пара готує завдання для іншої пари.
Інколи для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках використовую дидактичні ігри. Під час ігор учні не звертають увагу на те, що вони залучені до процесу навчання, вони отримують нові знання та запам’ятовують їх, поповнюють запас понять, явищ, розвивають фантазію, тому що учасники навчального процесу по ігровій моделі перебувають геть у зовсім інших умовах, ніж при традиційному навчанні.
Створити цікавий і результативний кожен урок – головна мета моєї діяльності. Тому при підготовці до уроків намагаюся підібрати додаткову інформацію, продумати форми і методи так, щоб учням було цікаво, викликати в них бажання активно працювати і здобувати знання як на уроці, так і самостійно.

Література
1.                     Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод.посібник. – К.: Ранок, 2002. – С. 67 – 75.
2.                     Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібник. – К.:А.С.К., 2004, - С. 98 – 106.
3.                     Годкевич Л. Загальні поняття про інтерактивні технології. – К.: Ранок, 2005, - С.38-45.

4 коментарі:

 1. Ольго Володимирівно, ви дуже гарно описали інтерактивні технології та їх застосування в навчально-виховному процесі. Дякую за цікавий та корисний матеріал.

  ВідповістиВидалити
 2. Дякую за грунтовно викладені тези щодо застосування інтерактивних технологій при різних видах діяльності.

  ВідповістиВидалити
 3. Я, вважаю, що на ваших уроках дуже цікаво і учні з задоволенням вивчають хімію.

  ВідповістиВидалити
 4. Використання інтерактивних методів навчання дійсно сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках та засвоєння нових знань.

  ВідповістиВидалити