вівторок, 16 грудня 2014 р.

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИУ виступі розглядається питання застосування інноваційних методик на уроках світової літератури і їх вплив на розвиток творчих здібностей школярів.

Світова література - це сходинки до пізнання духовної скарбниці людства. Викладання світової літератури засобами інноваційних методик є актуальною на сучасному етапі. Інноваційні методики створюють прекрасні умови для реалізації креативного потенціалу дитини. Креативність - новітній термін, яким окреслюються творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до принципово нових ідей і що виходять у структуру  обдарованості і якості незалежного фактору.
В.О.Сухомлинський писав: Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні, здобути у їхніх серцях почуття гордості, власної гідності-це перша заповідь виховання. Дитяча думка, як чистий аркуш паперу. Записи на ньому роблять батьки, діти, оточуючі та чи не найважливішим є записи, зроблені педагогом на чистому аркуші дитячої душі».
Формування творчої людини засобами художньої літератури насамперед передбачає:
- системне розв’язання на уроці різноманітних творчих завдань;
- урахування вікових особливостей учнів;
- використання різних засобів, підходів до учня.
До методів і способів стимулювання творчої активності можна віднести:
- Створення сприятливої  атмосфери спілкування;
- спонукання до оригінальних ідей;
- залучення учнів до процесу планування мети і завдань;
- повага,довіра,визнання й подяка за досягнуті результати;
- надання права самостійно приймати рішення.
Саме в школі починається процес становлення якостей творчої особистості. І дуже важливо правильно організувати цей процес.
Найефективніший шлях розвитку творчої особистості - прилучення школярів до творчої діяльності, бо розвинути здібності - значить озброїти дитину способом діяльності.
На уроках літератури можна пропонувати учням вправи, які окрім творчих здібностей розвивають і словниковий запас:скласти розповідь від імені письменника; взяти інтерв’ю у письменника; написати листа герою;Евристичні завдання; розв’язання дослідницьких проблем, «мозковий штурм»;Проектна технологія;уроки-рольові ігри,літературні екскурсії; уроки-КВК; уроки-театралізації.
Так, вивчаючи роман Д.Дефо «Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо», практикую прийом уявної подорожі, під час якої учні розповідають про те що вони бачать, дають свою оцінку подіям і фактам.
При написанні творчої роботи за романом «Червоне і чорне», пропоную дітям незвичайну тему «Сповідь палача». Ми проводимо дискусії, на яких я виступаю лише в ролі «рефері»і т.д. Як підсумок, можна сформулювати такі рекомендації:
- дбайте про паростки творчості
- вчасно помічайте, «розбудіть» їх;
- створюйте проблемні ситуації;
- залучайте учнів до творчої пошукової роботи;
- не обмежуйте творчу уяву дітей;
- не навчайте відкрито, не критикуйте строго, давайте тактовно поради.

Література

1. Сухомлинський В.О.Вибрані тори у 5 т.-К: «Радянська школа», 1976. Usesvitkara-ou.com.ua
2. Всесвітня література в сучасній школі-К: «Освіта України»
3. Сиротенко Г. О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х.:
Видав. гр. «Основа», 2003. – 80 с. – (Серія «Бібліотека журналу “Управління школою”»; Вип. 10).
4. Інтерактивні технології навчання // Завуч. – 2008. – № 28. //
5. Методичний порадник: форми і методи навчання / Автор-укладач
6. Б. О.Житник. – Х.: Вид. група «Основа», 2005. – 128 с.


2 коментарі: