вівторок, 16 грудня 2014 р.

ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ. ПРОБЛЕМИ. ПЕРСПЕКТИВИ


Ще в ХІХ ст. А.Дістерверг казав: «Человеку можно предложить, подсказать, но овладеть знаниями он должен путем собственной деятельности… Можно наполнить чем-нибудь тело… но ум наполнить ничем нельзя. Он должен самостоятельно все обхватить, усвоить, переработать».
Саме домашнє завдання – особливий вид самостійної роботи, тому що ця робота виконується без безпосереднього контролю вчителя, потім же починається найважливіший етап діяльності як учителя, так і учня -  адже кінцевий результат цієї роботи є знання або незнання учнів із даної теми, предмету.
Майже на кожному уроці вчитель математики пропонує учням домашні завдання: закріпити вивчений на уроці новий матеріал, розв’язати задачі, повторити якийсь матеріал із попередніх уроків різними формами. На наступному уроці перевіряється виконання цих завдань.
Рекомендую, пропонуючи завдання: коротко пояснити, яким способом розв’язати задачу; наголосити на специфіці малюнку, на прийомах складання таблиці.
Окремим учням (найбільш підготовленим) слід давати індивідуальні завдання, пропонуючи нестандартні задачі, попередньо подавши схему або план її розв’язання (див. додаток ); творче завдання: скласти казку, фантастичне оповідання, кросворд тощо.
Перевірку домашніх завдань не можна зводити лише до оцінювання знань.
Під час перевірки вчитель дістає зворотну інформацію про те, як учні засвоїли попередній матеріал, як він поєднався з системою вивчених раніше понять, теорем, властивостей тощо. Перевірка повинна показати, чи слід дотримуватися складеного вдома учителем плану, чи слід вносити в нього корективи.
Що робити, коли учні не виконують домашніх завдань або виконують їх неякісно? Насамперед треба з’ясувати причину.
Причиною невиконання завдань може бути:
1)         невдало підібране завдання (надмірно важке або незрозуміле, велике за обсягом)
2)         недостатня вимогливість учителя
3)         несистематична перевірка учителя.
Вчитель повинен пам’ятати – що невиконання домашніх завдань – одна з причин неуспішності учнів.
 «Предмет математики такий серйозний, що корисно не нехтувати нагодою робити його трохи цікавим».
                                                                                                Борель


У своїй практиці перевірки домашніх завдань практикую:
–   фронтальну або індивідуальну роботу за опорною схемою;
         фронтальні або індивідуальні самостійні роботи;
         фронтальні або групові математичні диктанти;
         фронтальні тести щодо перевірки теоретичних знань (див. додаток ) та практичних умінь і навичок (див. додаток );
         фронтальне усне опитування;
         групова робота з таблицею;
         фронтальна або команда гра;
         групова, індивідуальна практична робота.
Під час перевірки домашнього завдання використовую такі форми самостійної роботи:
Ø  самоперевірка правильності виконання домашніх завдань за зачитуванням відповідей одного з учнів;
Ø  самоперевірка або взаємоперевірка завдання за записом завдання або його відповіді на дошці;
Ø  перевірка завдання учнями-консультантами;
Ø  письмова самостійна робота за завданнями, аналогічними до домашнього;
Ø  перевірка довгострокових домашніх завдань;
Ø  взаємоперевірка засвоєння теоретичного матеріалу (формул, означення тощо).
Серед усних завдань найрезультативнішими є ті, що ставлять вимогу «Знайди помилку». При цьому слід звертати увагу як на практичні, так і теоретичні аспекти завдання.
Приклад. Тема «Чотирикутники», 8 клас.
Виправ помилку в твердженні:
j паралелограмом називається: многокутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні;
k паралелограмом називається чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні і паралельні;
l чотирикутник, у якого дві протилежні сторони рівні і паралельні, називається паралелограмом;
m  чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні – називається паралелограмом.

4 коментарі:

 1. Дійсно, виконання учнями домашнього завдання повинно систематично контролюватись вчителем. Також слід пам'ятати про те, що домашнє завдання повинно заохочувати учня до навчання. Тому дана стаття є дуже актуальною для всих учителів. Дякую за матеріал!

  ВідповістиВидалити
 2. Згодна, що системність та різноманітність форм перевірки домашніх завдань, допомагає кожній дитині підтримувати пізнавальну діяльність, розширювати її сприйняття світу, збагачуватися. Дякую за співпрацю та участь у конференції.

  ВідповістиВидалити
 3. Валентина Володимирівна ! Ви молодець ! Бажаю Вам успіхів у роботі.

  ВідповістиВидалити
 4. Організація учнів до систематичного виконання домашнього завдання та готовність дітей дома удосконалювати набуті у класі знання - наразі важливі та актуальні питання. Саме тому поширювати такий досвід необхідно.

  ВідповістиВидалити