вівторок, 16 грудня 2014 р.

МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ-ПРАКТИКУМІВ


У статті описані деякі аспекти проведення уроків-практикумів із мультимедійним супроводом, що є особистим доробком автора.
Які б методики ви не читали, скільки б не вчилися - не знайдете однозначного трактування досконалого уроку. Гордон Драйден сказав: «Ідея – це нова комбінація старих елементів. Немає нових елементів, є тільки нові комбінації». Новизна - у інтеграції добре знайомих елементів педагогічних методик і прийомів та у застосуванні сучасних новітніх підходів. Саме тому, колеги, пам’ятайте, що будь-які трафарети та етапи проведення уроків є лише схематичними, а значить - можуть змінюватися у залежності від конкретних умов: навченості класу, обсягу та складності матеріалу, наявності засобів навчання.
Відповідаючи на запити суспільства, педагоги орієнтуються на «інтерактивні методи» навчання, проте хотілось би застерегти освітян, котрі вважають учителя та учнів «рівноправними суб’єктами навчання». На мою думку, це трохи не так, адже вони виконують різні функції.  Учитель визначає які вправи розв’язувати, скільки часу витрачати на завдання, кого коли спитати, якими методами користуватися, при цьому, звісно, враховуючи дії та побажання учнів, і у ідеалі співпрацюючи із ними. Отже учитель залишається провідною та спрямовуючою ланкою навчання. Переконуйте дітей, що їх думка для вас важлива, потрібна, і ви до неї прислухаєтесь. Проте, не забудьте зайвий раз попередити, що ваше слово є завершальним, підсумовуючим та більш кваліфікованим. При такій побудові спілкування діти будуть довіряти вам, висловлювати свої пропозиції, але і будуть також орієнтуватись на ваш авторитет. Вчіть учнів аналізувати проведений урок, дослухайтесь до їх порад ( хай не завжди досконалих, але щирих), намагайтесь зрозуміти їхні почуття, будуйте наступні уроки із врахуванням висловлених зауважень.
Сучасні школярі не уявляють свого життя без планшетів, Інтернету, смартфонів, ноутбуків та відповідних гаджетів. На жаль, освітяни не завжди прагнуть змінити свої погляди на процес учіння відповідно до нових вимог, продовжують переконувати, що дошка та крейда – це надійний педагогічний засіб, який «у всі часи давав міцні знання, а тому і сьогодні залишається часто вживаним». Все це дійсно так, але …учні дуже змінилися і всадити сучасного пустуна та зацікавити крейдою і словом дуже проблематично.
Як же пожвавити навчальний процес, зробити його новітнім? Актуальними на даному етапі є питання проведення практикумів із залученням ППЗ, досвідом організації яких я володію і наразі хочу познайомити читачів. Вважаю, що усвідомлення складних математичних істин належним чином із застосуванням відповідного мультимедійного супроводу відбувається набагато ефективніше та є більш свідомішим.
7 клас. Геометрія. Тема: властивості паралельних прямих. Середовище DG

Етап «Формування освітніх цілей»
Завдання для груп.
1.     Відкрийте програму DG.
2.     Побудуйте на екрані дві довільні прямі, та перетніть їх січною.
3.     Згадайте як називаються утворені кути, виміряйте їх за допомогою послуги «Міра кута».
4.     Динамічно змінюючи положення січної, прослідкуйте як змінюється розташування даних прямих, при цьому спостерігайте за зміною градусних мір внутрішніх односторонніх (внутрішніх різносторонніх) кутів.
5.     Зробіть висновки.
6.     За допомогою послуги «ПП» (паралельні прямі) переконайтеся, що побудовані таким чином прямі є паралельними.
Завдяки власне проведеному дослідженню та можливості динамічно рухати прямі у програмному середовищі, школярі роблять висновки, про те, якими повинні бути міри утворених кутів, щоб прямі стали паралельні. Таким чином учень потрапляє у стан перевідкриття знань та відчуває самостійність у отриманні освітнього продукту (долучається до процесу пізнання теореми). Після такої роботи на уроці висновки та узагальнення не будуть заучуватися механічно, а стануть свідомим результатом та наслідком аналізу матеріалу, що вивчається.
8 клас. Геометрія. Тема: паралелограми та їх властивості. Середовище DG 

Етап дослідницької колективної діяльності.
Дано паралелограм ABCD. Нехай точка О - точка перетину діагоналей.
1.     Візьміть довільну точку М на стороні ВС.
2.     Знайдіть точку N перетину прямої ОМ із стороною АD.
3.     Порівняйте довжини відрізків ОМ і ОN.
4.     Висловіть гіпотезу.
5.     Динамічно змінюючи положення точки М, слідкуємо за зміною довжини відрізків ОМ  і ОN.
6.     Динамічно змінюючи положення вершин паралелограма , слідкуйте за зміною довжин відрізків ОМ  і ОN.
7.     Доведіть дедуктивно гіпотезу.
Побачити, що паралелограм є центрально - симетричною фігурою допоміг програмний засіб, причому школярі переконуються, що точка перетину діагоналей є його центром симетрії, а тому висновки не забаряться, розв’язання проблеми очевидне для кожного учня – точка О є серединою відрізка МN (відслідковує послуга «параметри креслення»). Дитина стає учасником технології винаходів, практичного методу доведення теореми, проте навряд чи за звичайних умов така гіпотеза виникла б у всіх школярів. Важливо, що таке дослідження готує учня до переходу на наступний етап пізнання: пошуку відповідей на поставлені на початку уроку питання.
9 клас. Геометрія. Тема: Розв’язування трикутників. Середовище DG 

Задача №3
Дослідити при якому куту площа паралелограма буде вдвічі меншою від площі прямокутника із такими ж сторонами. Провести теоретичні обґрунтування своїх міркувань
Завдання для дослідження.
1.     Побудуйте прямокутник та паралелограм із однаковими сторонами.
2.     Скористайтесь послугою «Площа» для обчислення площ прямокутника та паралелограма.
3.     За допомогою послуги «Міра кута» виміряйте гострий кут паралелограма.
4.     Динамічно змінюючи кут, що утворюють задані фіксовані сторони паралелограма, спостерігайте за зміною величини його площі до тих пір поки вона не зменшиться удвічі.
5.     Зафіксуйте кут, при якому площа зменшилась удвічі.
6.     Поясніть чому відбувається така зміна.
Коментар школярів. Пояснюється це тим, що площа паралелограма дорівнює добутку двох сторін на синус кута між ними, а синус кута 300 дорівнює ½, останні множники у добутках однакові.
Завдання вирішено: закладено фундамент, що є позитивною установкою на подальшу участь учня у процесі пізнання, виникло бажання продовжувати творчий процес.
11 клас. Алгебра та початки аналізу. Тема. Дослідження показникової функції. Середовище GRAN1

Відкрийте програму GRAN1;
ü За допомогою меню «Обєкт» побудуйте графік функції f(x)= х e-3x,
ü За допомогою меню «Операції» та послуги «Похідна» проведіть дотичну до графіка в т. х=0.
ü За допомогою меню «Операції»та послуги «Відповіді» знайдіть значення похідної в т. 0
ü Скориставшись послугою «Калькулятор» знайдіть кут нахилу дотичної до графіка функції як arctg f ž(0), маємо α=450;
ü за допомогою меню «Відстань до точки» переконайтесь в правильності обчислень.
На уроці прагну, щоб діяльність захопила школяра і сприяла народженню особистого результату. Прикладами із власних практикумів мала на меті нагадати читачам про один із безпрограшних способів організації навчання, коли дитина стає на шлях творчого мислення, пошуку відповідей на поставлені питання: «чому так?», «як це змінити?», «який буде результат?». Нехай кожен учень відчує та усвідомить власну причетність до навчального процесу (спочатку на діяльнісному рівні) і нехай сучасні засоби навчання допоможуть йому у цьому, а сучасний учитель, готуючись до уроку, скористається можливістю удосконалити свій професійний рівень та продемонструє свою компетентність не на папері і не один раз під час семінару, а здійснюючи щоденне ефективне навчання.

6 коментарів:

 1. Повністю підтримую таку самоосвітню діяльність вчителя та способи мотивації навчальної діяльності сучасного учня. Дякую за досвід.

  ВідповістиВидалити
 2. Дійсно, ІКТ потрібно раціонально використовувати на уроках, а комп'ютер повинен бути інструментом дослідження. Дякую за чудові корисні ідеї.

  ВідповістиВидалити
 3. У скарбничці Валентини Олександрівни дуже багато цікавих уроків - практикумів із мультимедійним супроводом. Молоді вчителі, готуючись до уроку,можуть скористатися досвідом роботи вчителя, удосконалити свій професійний рівень. Валентино Олександрівно, дякую Вам за цікаві уроки.

  ВідповістиВидалити
 4. Ваш досвід - справжня скарбничка для вчителів не лише математики, а й інших предметів

  ВідповістиВидалити