вівторок, 16 грудня 2014 р.

МІСЦЕ ОСВІТНЬОГО ВЕБ-РЕСУРСУ (БЛОГУ) У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА


У статті розглядаються можливості застосування сервісу Web 2.0 (блогу) у навчально-виховному процесі вчителя української мови та літератури.

«Реалії сучасного суспільства, перехід на компетентнісну та культурологічну модель мовної освіти актуалізували питання гуманізації та гуманітаризації освіти. За таких умов складно переоцінити важливість [] компетентного учителя-філолога, який володіє найсучаснішими освітніми технологіями навчання.»[1, с.140]
Інформатизація освіти – процес підготовки людини до самостійного повноцінного життя в умовах інформаційного суспільства. З огляду на це сьогодні до випускників шкіл стоять такі вимоги:
а)     мати креативне, творче мислення;
б)    вміти приймати самостійні, нестандартні рішення;
в)     бути життєво активними;
г)     вміти аналізувати;
д)    вміти адаптувати свої  знання в різних галузях до постійно змінюваних умов життєдіяльності;
е)     вміти самостійно знаходити інформацію;
ж)   мати об’єктивну самооцінку;
з)     володіти інформаційними технологіями.
Вчителю-словеснику, як і іншим педагогам, необхідно постійно створювати такі умови, які сприятимуть максимальному розкриттю можливостей учня, стимулюватимуть його внутрішні сили до творчого саморозвитку та вдосконалення.
Особлива роль нині відводиться мережі Інтернет – засобу розповсюдження інформації, середовищу співпраці та спілкування людей, що є найбільшим засобом надання різноманітних освітніх послуг, навчальної інформації, відкриття широких можливостей використання різноманітних ресурсів, включаючи навчальні дистанційні курси, тренінги, дистанційні олімпіади і конкурси, бібліотеки, текстові сховища, інтерактивні енциклопедії та словники, перекладачі, віртуальні музеї та виставки і т. ін.
Одним з ефективних засобів організації навчального процесу є блог учителя-предметника. Ріст популярності блогів пов’язують із тим, що вони, як доступні інструменти розповсюдження інформації, стали відігравати визначну роль у творенні інформаційного суспільства. «Про усвідомлення освітнього потенціалу блогів свідчать роботи  науковців В.Осадчого, О.Чубарука, О.Ярової та ін.» [1, с.145]
Можливості технологій Web 2.0, зокрема мережевого щоденника - блогу безмежні,  його «життєдіяльність» у «навчальному процесі на сучасному етапі стає життєвою потребою, оскільки ці технології дозволяють ускладнити зміст навчального матеріалу, збільшити обсяг його теоретичної частини, сприяють виконанню учнями індивідуальних завдань, упровадженню самостійної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної,  проектної діяльності, дозволяють введення в практику творчих вправ, проблемних питань, проведення мовних спостережень і дослідів, лінгвістичних ігор, створюють умови для реалізації природних обдарувань особистості тощо. Особливо важливим є те, що сучасні комп'ютерні технології в поєднанні з новітніми освітніми технологіями стають ефективними засобами розвитку мислення обдарованих учнів.» [2] Крім того, блог вчителя може стати першим швидким безкоштовним місцем оприлюднення дитячої словесної творчості.
       Отже, використання  персонального педагогічного веб-сайту під час уроків та в  позаурочний час розширює можливості навчально-виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації, дає можливість для випробовування власних ідей та проектів, дозволяє  «створення навчальних ситуацій, на основі яких можна спостерігати й вивчати недоступні раніше феномени». [3, с.25] Постає питання: як саме можна використати технології Веб 2.0 у навчальному процесі? Насамперед це «розміщення матеріалів та посилань на веб-ресурси. Можна використовувати свій блог для розповсюдження навчальних матеріалів або посилань на них. Ці матеріали стають доступними для учнів як в школі так і дома. Більше того, наприклад, блоги веб-севісу Блогер мають мобільну версію, що зумовлює зручність їх у використанні.  Он-лайн дискусії. Залишаючи коментар до вашого повідомлення у блозі, учні стають учасниками справжньої дискусії. Створення публікацій. На зміну шкільних стіннівок прийшли їх електронні замінники. Створіть власну шкільну газету он-лайн.  Дошка оголошень. Блог можна використовувати як віртуальну дошку оголошень. «Пульт управління» учнівськими блогами. Допомога учням у створенні власного учнівського блогу і тоді вчительський блог стане своєрідним Центральним пультом управління учнівськими блогами. Відкритий план уроку. Розмістивши конспект уроку чи його план на своєму блозі, ви дасте змогу учням з ним ознайомитися і по можливості підготуватися заздалегідь до уроку, а якщо залишиться щось незрозумілим, то учні зможуть ще раз розібратися самі чи поставити вам віртуальне запитання. Засоби мультимедіа на вашому блозі. За допомогою декількох кліків мишкою ви зможете продемонструвати унаочнення до нової теми. Вбудовані відеоматеріали, презентації, гіперпосиланні, аудіо лекції – це ваша колекція технічних  засобів для уроків. Зворотній зв'язок.  Ваш блог можуть читати не лише учні, а і їх батьки, колеги. Можна продумати можливості блогу для тісного контакту з батьками, влаштовувати батьківський лекторій, розміщувати шкільні фотографії. Батьки можуть писати коментарі.  Справжній інтерактивний сайт. Використовуючи можливості гіперпосилань, архівування, вбудованих мультимедіа ви отримаєте сучасний інтерактивний веб-сайт». [4]  
Варто зазначити, що функціонування блогу стає простором розвитку не лише учнів, а й самого педагога. Це платформа для самореалізації, розкриття власного творчого потенціалу, методичної неординарності, креативності, індивідуальності; для обміну досвідом та спілкування з колегами, обговорення освітніх питань, професійного зросту. Крім того не варто відмовлятися, що такий мережевий щоденник є для вчителя засобом  бути почутим, нагодою перевірити та повірити у власні сили, способом відволіктися та відпочити.
Через зовнішній вигляд та наповнення блогу можна створити враження про власника, тому при створенні веб-сайту варто дотримуватись принципу «живого та цікавого» спілкування з відвідувачами, гармонійності, привабливості та естетичності в оформленні. Адже  блог – це обличчя не лише адміністратора, але й учителя як особистості.
Перехід учнів разом з учителем на рівень учасників мережевої спільноти надає можливості «не тільки ефективно впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології у життя, а й розширити кругозір; оволодіти вміннями спілкуватися, використовуючи мережу Інтернет; організовувати міжособистісну взаємодію; співпрацювати у групі; систематично підвищувати рівень власної загальнокультурної, інформаційної компетентності». [5] Результатом такої роботи має стати очікування помітного обєднання дитячого колективу, пожвавленого зацікавлення учнів предметом,  їх прагнення шукати відповіді.
Мабуть, важко не помітити перспективи використання подібних технологій як учителями, так і учнями і тим самим переконатися в  необхідності їхнього глибокого вивчення й експериментального дослідження.

Список використаних джерел:
1.     Георгіаді О.А. Особливості навчання майбутніх учителів-філологів із застосуванням сучасних медіа-освітніх технологій / Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Проблемы педагогики средней и высшей школы». Том 26 (65). - 2013 г. - №2. - С. 140-150
2.     Кізім С.С. Реалізація програми Intel "Навчання для майбутнього" на уроках української мови та літератури [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svitlanakizim.blogspot.com/2012/11/800x600-normal-0-false-false-false-ru-x.html
3.      Менякіна М.С. Педагогічні можливості сервісів Веб 2.0 / М.С. Менякіна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. – № 8. – С. 24-26

4.     Губа Л.А. Використання технологій Web 2.0 навчально-виховному процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/vikoristannya-tekhnologii-web-20-navchalno-vikhovn.html

5.      Богданова О.О. Використання технологій Веб 2.0 у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moippo.mk.ua/index.php/koneferencz/164-lshlyaxi-formuvannya-nformaczjno-kulturi-ta-nformatichno-kompetentnost-/960-vykorystannja-tehnologij-veb-20-v-navchalno-vyhovnomu-procesi

2 коментарі:

  1. Вважаю, що блог - спосіб самовираження педагога. Якщо вчитель творчий, наполегливий та енергійний, результат не забариться. Бажаю творчих звершень та нових перемог! Ви, дійсно, сучасний учитель-словесник.

    ВідповістиВидалити
  2. Сучасно, змістовно, цікаво. Так тримати і ніколи не зупинятися на досягнутому!

    ВідповістиВидалити