вівторок, 16 грудня 2014 р.

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ В РОБОТІ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯУ статті розповідається про особливості використання інтерактивних методів у роботі з педагогічними кадрами, зокрема, під час проведення педагогічних рад. Подано детальний опис проведення таких учительських зібрань.
Важливим для сучасної освіти України є запровадження системних змін, оновлення у змісті, формах, методах навчання. Реформа освіти розрахована на творчого вчителя і тому поєднує знання науки та передових технологій навчання. Досить ефективним засобом розвитку творчого потенціалу вчителя, на мою думку, є використання інтерактивних методів у роботі з педагогічними кадрами.
         Значно сприяє професійному зростанню педагогів їхня активна участь у різних формах методичної роботи. Оскільки мета методичної роботи адміністрації школи полягає не тільки в тому, щоб ознайомити з новими інтерактивними методами, а і з їх практичним застосуванням, перевагами та проблемами, пов’язаними з їх використанням, то представники адміністрації школи повинні шукати шляхи підвищення мотивації педагогів до самовдосконалення, до зацікавленості в результатах своєї праці, до творчості. Використання інтерактивних методів у роботі з педагогічними кадрами сприяє тому, що кожен педагог стає активним і зацікавленим учасником професійних зібрань, виявляючи при цьому власну творчість у вирішенні певних педагогічних проблем. Крім того, інтерактивна діяльність передбачає організацію і розвиток такого спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, до сумісного вирішення загальних, але важливих для кожного учасника завдань. Саме завдяки інтерактивним формам та методам роботи учитель набуває певного практичного досвіду, який створює можливість особистісного контакту між педагогами.
Упродовж кількох останніх років уже стало доброю традицією проведення методичних декад, творчих звітів учителів, але чи не найчастіше використовуються інтерактивні методи під час проведення педагогічних рад. Підготовка до засідання педагогічної ради починається здебільшого виданням наказу «Про підготовку до засідання педагогічної ради», яким затверджується склад робочої групи, конкретизуються завдання, терміни їх виконання. Ініціативна група добирає і глибоко опрацьовує науково-методичну літературу з даної проблеми. Наступний етап підготовки засідання – це створення творчих груп, які більш детально будуть опрацьовувати певні аспекти запропонованої проблеми. Такий підхід забезпечить глибоке обговорення проблеми, створить атмосферу ділового, зацікавленого колективного пошуку ефективних шляхів її розв’язання. Ось, наприклад, як було проведено в навчальному закладі педраду “ Про діяльність педагогічного колективу щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів і завдання з охорони здоров’я та безпеки життєдіяльності в навчально-виховному процесі ”  у формі каруселі. Перш за все це питання вивчалося адміністрацією школи впродовж двох місяців. Було проведено відстеження щодо випадків травматизму під час навчально-виховного процесу та у побуті.  Директор та заступник з навчально-виховної роботи відвідували уроки, які проводяться в кабінетах підвищеної небезпеки, вивчалося питання дотримання правил техніки безпеки під час проведення занять та на перервах, вивчалася та перевірялася робота класних керівників з даного питання. Щоб результативніше вивчити теоретичні аспекти цього питання було створено чотири творчі групи, які досліджували такі питання:
·        Що таке здоровя учнів? 
·        Від чого воно залежить? (І група) 
·        У чому вбачаєте резерви? 
·        Які основні завдання школи щодо збереження та зміцнення здоров’я учнів? (ІІ група) 
·        Що таке спосіб життя взагалі та здоровий спосіб життя? 
·        Які принципи лежать в основі здорового способу життя? (ІІІ група. 
·        За якими напрямками треба вести роботу, щоб вирішити питання здоровя дітей шкільного віку? 
·        Які заходи щодо популяризації здорового способу життя, культури здоровя треба постійно проводити в школі? (4 група ).
Кожен учасник, готуючись до засідання, опрацював відповідну літературу, підготував матеріали з досвіду роботи. Під час засідання педагогічної ради кожна група отримала папір формату А3 та маркери різного кольору (перша – червоного, друга – чорного, третя – зеленого, четверта – синього). Протягом певного часу учасники груп обговорювали свої питання та писали відповіді на аркушах маркерами відповідного кольору. Основними критеріями роботи в групах була наявність спільної мети, очікуваного результату діяльності, що задовольняє потреби кожного, планування, контроль, корекцію і координацію дій, розподіл процесу співпраці, загальної діяльності між учасниками. А далі за сигналом ведучого групи передавали свої аркуші своїм сусідам, які детально вивчали напрацювання своїх колег і додавали свої коментарі, але вже маркером іншого кольору. Пройшовши коло, на аркушах були записані відповіді та доповнення від усіх груп, тобто можна сказати, що усі учасники педради опрацювали не тільки матеріал, запропонований їхній групі, але взяли участь у обговоренні всіх поставлених питань і виробили певні критерії у вигляді колективно-творчої роботи. І останній етап роботи – захист своїх «мікропроектів». На кожному аркуші видно роботу всіх без винятку груп, адже учасники користувалися маркерами різного кольору, тобто в обговоренні питання взяли участь і виявили свою творчість усі члени педради. Не менш цікаво відбувалося обговорення питання “ Сучасний урок – спільна творчість учителя й учнів ”  Учасники педради говорили і про сучасні технології, якими повинен володіти учитель, і про переваги та недоліки комп’ютерних технологій, і про те, яким має бути сучасний урок. І знову працювали в групах, кожна з яких досліджувала певну проблему. А насамкінець учасники педради, працюючи в групах, повинні були створити свою модель сучасного учителя. Ведучий узагальнював основні штрихи до портрета особистості вчителя сучасної школи, а саме: сучасний учитель повинен бути високоінтелектуальний, самодостатній, креативний, доброзичливий, демократичний, активний, дисциплінований, мати авторитет серед школярів, колег та батьків, відповідальний. Далі учасникам обговорення було запропоновано інтерактивну вправу «Діамант».  Пропонується кожному намалювати «діамант» (ромб, розділений на 9 клітинок) і розташувати в ньому дев’ять чинників у порядку їх важливості, значимості: у верхній клітинці «діаманта» - найважливіший, на думку кожного, чинник; у двох клітинках нижче – важливі… Таким чином, кожна група створила проект «Сучасний учитель. Яким він має бути?» Діяльність учителів у процесі проектування здійснюється поетапно.
Отже, виходячи з нових реалій і потреб суспільства, ми розуміємо та відчуваємо на практиці, що особливістю сучасності стає те, що наші колеги мають набути вміння самостійно робити вибір, активно діяти та природно сприймати зміни, вміти структурувати свій життєвий простір і вчитися протягом усього життя. З практики роботи стає зрозумілим, що інтерактивні методи в роботі з педагогічними кадрами допоможуть нам подолати розрив між освітою та вимогами життя, дозволять істотно активізувати пізнавальну діяльність та прагнення учителя до самовдосконалення. Учити самого себе – девіз кожної особистості, яка прагне до підвищення педагогічної майстерності, а в результаті – до саморозвитку особистості самого вчителя та його вплив на розвиток особистості учня.
Література
1. Фесенко Ю.Г. Упровадження інтерактивних технологій в організацію роботи з педагогічними кадрами .- Науково-методичний журнал «Завучу усе для роботи», вересень 2009 р.
2. Богданова І. М. Педагогічна інноватика : навч. посіб./ І. М. Богданова. – О.:ТЕС,2000. – 165 с.

3 коментарі:

  1. Дійсно,інтерактивні методи в роботі з педагогічними кадрами допоможуть подолати розрив між освітою та вимогами життя, дозволять істотно активізувати пізнавальну діяльність та прагнення учителя до самовдосконалення. Дякую.

    ВідповістиВидалити
  2. Ірина Анатоліївна, Ви творчий педагог, який уміє організувати колег до постійного пошуку шляхів удосконалення своєї майстерності. Ваше прагнення створити атмосферу ділового інтерактивного спілкування завжди стимулює колектив до активної діяльності та педагогічного зростання. Ціную Вас як людину та керівника.

    ВідповістиВидалити
  3. Мені подобаються інтерактивні педради тим, що не треба слухати нудні промови, а кожен має можливість виявити свою творчість, тому на таких зібраннях цікаво.

    ВідповістиВидалити