вівторок, 16 грудня 2014 р.

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

У виступі подано інформацію про використання інтерактивних методів навчання на уроках біології.


"Учитель живе до тих пір, доки вчиться,
як тільки він перестає вчитися - 
в ньому вмирає вчитель"  
                       К. Ушинський
Чому не всім вдається стати майстрами? Відповідь проста: чогось бажати – ще не означає відразу мати бажане. Професійна компетентність не приходить сам собою. Над особистісним розвитком треба працювати. Це досить кропітка  робота, яка займає не кілька місяців чи, навіть років, а триває упродовж  усього життя.
Учитель – людина, яка навчає інших, ділиться знаннями та наставляє на життєвий шлях, як ніхто інший завжди перебуває у постійному пошуку шляхів підвищення своєї кваліфікації, розвитку своєї особистості. Професія учителя тим особлива, що вона є живою, перебуває у постійному контакті з дітьми, молоддю. Особистісний розвиток  педагога є особливо значущим, адже діти просто не сприймуть учителя, який «законсервувався» у своєму часі, є відірваним від ритму сучасного життя. Та й чому може навчити такий учитель своїх вихованців? Хіба що вкладе їм у голови  систему абстрактних чисел, законів  і термінів. Та й ці знання, відірвані від практичного застосування залишаться  мертвим некорисним вантажем. Сучасне  життя розвивається у шаленому ритмі і поряд з класичними педагогічними технологіями зараз з’явилося безліч інновацій. Учитель, який прагне стати  справжнім професіоналом, завжди  повинен цікавитися  новинками педагогічної дидактики. Я не маю на увазі, що це означає намагатися застосовувати  на своїх уроках усі інноваційні технології одночасно  або поспішно хапатися  за якусь чергову нову ідею. Але можна  обрати ті з  них, які будуть найкраще працювати відповідно до конкретного  контингенту учнів, які сподобаються і самому учителеві і його вихованцям, поступово вестимуть їх  до все кращого  результату.
У своїй роботі я вирішую ряд проблем, серед них одна, над якою працюю кілька років – використання інтерактивних технологій на уроках біології. Як творчий учитель, намагаюся вирватися від звичного викладання предмета, використовуючи нестандартні форми викладання матеріалу в тісній співпраці з учнями, що веде до їх освіченості, не закомплексованого, розкутого, діалектичного, логічно-послідовного, гнучкого мислення.
Для ефективного застосування методів інтерактивного навчання дотримуюсь такого плану:
· даю учням завдання для попередньої підготовки: прочитати, подумати, проаналізувати, самостійно виконати, дослідити зв’язок;
·     підбираю такі інтерактивні вправи, які є «ключиком» для засвоєння теми;
·   проводжу опитування, самостійні роботи, тестові завдання, які не пов’язані з інтерактивними завданнями.                                                    
Я вважаю, що головне – урахувати вікові і психологічні особливості та їх актуальність для конкретного колективу дітей, а заняття організувати так, щоб висновки робили самі учні.
На різних етапах уроку я практикую використання таких прийомів: мікрофон, гронування, аукціон ідей, мозковий штурм, логічний ланцюжок, круглий стіл
Стимулює вияви самостійності учнів, їх творчі можливості рольова гра.     Вона дозволяє визначити ставлення учнів до конкретної життєвої ситуації, набувати досвіду для вирішення проблем. Тема «Захворювання органів дихання» (гра «На прийомі у лікаря») – 9 клас.
Робота в малих групах або парах дає результативність при проведенні лабораторних і практичних робіт, коли кожен учень бере безпосередню участь у постановці експерименту, робить власні висновки.
Працюючи з підручником та іншими джерелами інформації практикую заповнення таблиць за текстом або як результат досліджень. Тема 8 клас. «Порівняльна характеристика будови скелету земноводних і плазунів» - 8 клас. «Залози внутрішньої секреції.  Гормони, що  виробляють залози» - 9 клас.
Велике значення мають і міжпредметні зв’язки. Адже хімія і біологія – науки інтеграційні і практичні. Без знань хімії, біології, фізики, математики, історії учень не зможе пояснити причинно–наслідкові зв’язки і закономірності, що діють у світі живої природи, а також проаналізувати біохімічні процеси, порівняти їх, зробити узагальнення і висновки.
Сучасні форми навчання природничих дисциплін повинні забезпечити не лише засвоєння глибоких і міцних знань учнями, а й сформувати  у них вміння і навички самостійно здобувати нові знання, розвивати творче мислення і пізнавальну активність.

2 коментарі:

  1. Доброго дня, колеги! Подана проблема актуальна в сучасних умовах. Якщо ми хочемо включити учня в навчальний процес, він повинен побачити в ньому значимість, мотиви власної діяльності. Ми повинні учневі надати можливість вибору способів його просування до поставленої мети. Це можна реалізовувати через використання інтерактивних технологій навчання, особистісно орієнтованих технологій. Освітній процес на сучасному уроці повинен бути не стільки інформативним, скільки розвивальним. Дякую за співпрацю, успіхів Вам у роботі!

    ВідповістиВидалити
  2. Інтерактивні методи навчання допомагають учителю спланувати та провести гарний та результативний урок. Учням дуже подобаються уроки з використанням рольової гри, методів гронування, каруселі тощо.

    ВідповістиВидалити