вівторок, 16 грудня 2014 р.

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИВНОЇ, КОМУНІКАТИВНОЇ ТА ОСОБИСТІСНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ


Набуття учнями математичних компетентностей - одна з найважливіших складових життєвих компетентностей. У своєму виступі я розглядаю лише три компентентності із багатьох існуючих. Це - інформативна, комунікативна та особистісна компетентності учнів.
Недостатньо лише отримати знання;
треба знайти їм застосування
Недостатньо тільки бажати;
треба творити.
Йоган Гете
Наприкінці ХХ століття людство здійснило перехід до наступного ступеня свого розвитку, для якого інформаційна продукція та послуги щодо її отримання визначають особливості функціонування сфер виробництва і споживання. Зародження інформаційного суспільства, перш за все, спричинено суттєвими змінами, що відбувалися в свідомості суспільства та його соціально-політичному житті на основі глобальної і інформаційної індустрії інформаційних технологій і техніки та створення нового інформаційно-технологічного проектору, в якому завдяки глобальної комп'ютеризації, телефонізації, Інтернету інформація миттєво поширюється і стає в цілому легкодоступною [5,C.35].
Саме вчитель повинен навчити учнів не заблукати в лабіринтах інформації, а й вилучати те, що їм знадобиться в реальному житті. Саме вчитель допоможе учням в набутті математичної компетентності:
-         будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ;
-         володіти необхідною оперативною інформацією для розуміння постановки математичної задачі;
-         володіти технікою обчислень;
-         уміти працювати і здійснювати алгоритмічну та евристичну діяльність на математичному матеріалі;
-         уміти працювати з формулами;
-         уміти будувати і читати графіки функціональних залежностей, досліджувати їхні властивості [1,C.8].
Кожен педагог повинен відчувати, що його щоденна робота, знання, майстерність, відповідальність необхідні учням, що кожен з нас потрібен тим, кому завтра вступати в самостійне й нелегке трудове життя. Головне завдання педагога пробудити та розвивати інтерес до оволодіння знаннями, бо інтерес — це рушійна сила пізнання та навчання.
Математика є одним з навчальних предметів, що дає багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією [2, C.98]. Щоб використати різноманітну інформацію скористаємося комп'ютерною технікою, яка дозволяє дуже швидко її опрацювати в вигляді таблиць, схем, діаграм, тощо.
Особливу увагу звертаю на формування інформативної компетентності учнів.
На початку навчального року учні 11-А(профільного) класу одержали теми для наукових досліджень з геометрії. Готували презентації. В кінці навчального року захищали свої презентації. Дуже цікавими виявилися теми і відповідно зроблені презентації
Застосовою також випереджувальні завдання. Така робота дає можливость дізнатися більше,  розширити свій інтелект та можливість проявити свої знання в певних ситуаціях. Чим більше учні читають пізнавально-наукової інформації, тим більший їх словниковий запас, тим швидше вони міркують та активніше застосовують навчальний матеріал, проявляючи зацікавленість до всього, над чим вони працюють, а відповідно мають кращий рівень навчальних досягнень.
Формування комунікативної компетентності є важливою складовою ключових компентентностей, тому, що сприяє формуванню в учнів вміння працювати і співробітничати в колективі; розвитку комунікативності, культури міжособистісних взаємин, здатності приймати спільні рішення, а також виховує моральні орієнтири молодого покоління. Тому використовую ігри, різні за складністю, формою та часом проведення, в які залучаються всі учні.
Також  часто використовую інтерактивні технології навчання
-         парну(учень-учень, учень-учитель)
-         фронтальну (учитель-клас)
-         групову ( в групах учні навчають один одного) [3, C.5].
Дуже подобається учням 5-6 класів гральні елементи на уроці «Вгадай мене», «Викресли зайве», «Знайди мені пару». 5-7 хвилин гри — це своєрідна розумова гімнастика, яка привчає раціонально мислити, шукати нестандартні ходи, спілкуватися між собою.
Формування компетентності саморозвитку ще називають особистісною компетентністю. Це тому, що в процесі взаємодії один з одним, учень-педагог, учень-клас - більшість з них починає розуміти свої сильні та слабкі сторони, дає можливість здійснювати самооцінку своєї діяльності, набутих знань, умінь, навичок та вміння іх застосовувати для виконання завдань різної складності, або вирішення проблемних ситуацій, тощо.
Учні пишуть повідомлення, реферати, творчі роботи і з задоволенням діляться своїм надбанням з іншими учнями, учителем.
За основу компетентнісного підходу у викладанні математики треба взяти самоосвітню компетентність особистості, бо без цього неможливо виховати таких людей, що будуть здатні практично вирішувати різноманітні професійні та життєві проблеми, виховати «здатність вчитися протягом життя» [6, C.19].
Література

1.       Єрмакова І.Г., Пузінов Д.О. Розвивати життєву компетентність ІІ. Шкільний світ — 2005 №37 с.5-13.
2.       Пометун О, Пироженко Л « Сучасний урок інтерактивні технології навчання» К « Видавництво А.С.К», 2004
3.       Інтерактивні технології на уроках математики / Уклад. І.С. Марпова — Х:вид. Група «Осова», 2008
4.       Чернецька Т.І. Сучасний урок: теорія і практика  моделювання:К: ТОВ «Праймдрук», 2011
5.       Математичний посібник «Формування ключових компентентностей в учнів» Казанка: Професійний аграрний ліцей. Укладая Бараток Л.Г. 2014
6.       Компетентнісний підхід у сучасній освіти. Світовий досвід та українські перспективи./Під ред. О.В.Овчарук-К.К.І.С., 2004.

5 коментарів:

 1. У своїй роботі Марія Петрівна вдало розповіла про власний досвід формування інформативної, особистісної та комунікативної компетентностей учнів при вивченні вузлових питань математики, а також у активних формах діяльності учнів та методику і прийоми професійної роботи з предмета.

  ВідповістиВидалити
 2. Цілком згодна з Вами, Маріє Петрівно, що формування компетентності саморозвитку є однією з важливих особистісних компетентностей, тому що лише в співпраці учнів між собою та учнів з вчителем діти вчаться об'єктивно оцінювати свої позитивні та негативні риси та активізують роботу над самовдосконаленням.

  ВідповістиВидалити
 3. Усі вищезгадані методи, форми навчання, використані вчителем на уроках математики, дійсно формують комунікативну, інформаційно-технологічну, саморозвитку компетентності учня. Дякую за матеріал!

  ВідповістиВидалити
 4. У своїй роботі Марія Петрівна вдало використовує математичні компетентності для міцного засвоєння програмового матеріалу учнями. Творчих успіхів та наснаги Вам!

  ВідповістиВидалити
 5. Дякую за участь у конференції. Практичний досвід загальноосвітніх навчальних закладів, наукові дослідження в області ефективних засобів і методів розвитку особистості учня шляхом формування компетенцій показують багатогранність вирішення даної проблеми, що дозволяє розвивати інноваційну діяльність в цьому напрямку, розробляти освітні, методичні, управлінські проекти, спрямовані на розвиток ключових компетенцій в учнів.

  ВідповістиВидалити