вівторок, 16 грудня 2014 р.

НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЮНИХ ДОСЛІДНИКІВ У МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК
Сьогоднішній день кричуще вимагає формування духовно-багатого покоління людей. В цих тезах говориться про новий підхід до виховання учнівської молоді, про інноваційні форми та методи науково – дослідницької роботи.
Реалізація завдань освіти на сучасному етапі потребує звернення до особистості учня з її потребами та інтересами. В основу такого підходу покладено сприйняття навчального процесу як вільного зростання та розвитку особи. Відповідно до цього основним завданням педагогів є сприяння активізації пізнавальної діяльності учнів, створення умов для їх самовизначення та саморозвитку. У роботі керівника науково-дослідницького об’єднання учнів така діяльність включає саме безпосередньо дослідницьку, пошукову, творчу, наукову, проектну, прагнучи вирішити на заняттях проблему формування ключових компетентностей школярів: навчальну, культурну, соціальну, громадську, інформаційно-комунікативну.
Засобом розвитку інтелектуальної та емоційної сфери особистості, що формує здатність уявляти, співпереживати, узагальнювати й застосовувати набуте упродовж життя, є пошуково-дослідницька робота. На основі аналізу досягнень сучасної психолого-педагогічної науки та власного досвіду мною розроблена модель її організації, яка охоплює всі види діяльності: групову та самостійну, проходячи від стану підготовки дослідження до звітів дослідників, обговорення та планування нового дослідження і враховує різноманітні форми та методи, що приводять до формування в учнів умінь і навичок свідомого пошуку та дослідження.
На сьогоднішній день суспільство потребує освічених, здібних молодих людей, які формулюють, доводять власну думку, роблять висновки, застосовуючи у своїй діяльності дослідницькі методи активної творчої пошукової діяльності. Однією з дієвих форм координації пошукової науково-дослідницької роботи з молоддю є науково-дослідницьке учнівське творче об’єднання.
У 1999 році при Маловисківському будинку дитячої та юнацької творчості було зареєстровано науково-дослідницьке учнівське об’єднання «Історичне та географічне краєзнавство, народознавство» як структурний підрозділ КТВ МАН. Об’єднання працює відповідно свого статуту та програми.
Метою діяльності об’єднання є виховання в учнів шанобливого ставлення до своєї минувшини, любові до своєї Батьківщини, вивчення історії культури краю, як складової українського народу; залучення учнів до науково-дослідницької діяльності.
Проектуючи діяльність із формування в учнів ключових компетенцій, виділяю таку систему завдань: сприяти розвитку інтересу та поваги до історії свого краю, культурних надбань, виховувати загальнолюдські цінності орієнтації, комунікативні здібності, якості громадянина, формувати розвинене критичне мислення, здатність виробити власний погляд, виявляти повагу до поглядів інших.
Структура роботи формується поетапно, цілеспрямовано, з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів. Так у групі І року навчання (учні 5-6 класів) заняття побудовані так, що в учнів викликано інтерес, мотивація має емоційно зацікавлений характер. Основна робота у цій групі: формування уявлень про історичні джерела, робота з текстом. Традиційним знайомством цієї групи учнів з дослідженням є написання власного родоводу.
У групі ІІ року навчання з метою формування життєвих компетентностей доцільно використовувати проблемно-пошукові методи: учні набувають умінь описувати об’єкт чи явище у зв’язках і залежностях, формулювати та записувати свою думку, визначати головне. Вихованці цієї групи включаються у написання нарисів із історії рідного міста, топоніміки краю: «Велика Вітчизняна війна очима остарбайтерів», «Моє місто – моя колиска», «Топоніми мого міста» (додатки 3, 5).
У групах ІІІ-IV років навчання необхідно використовувати творчі методи, щоб підготувати вихованців до самоосвіти, навчити грамотно спілкуватися і самостійно здобувати інформацію, розвивати комунікацію. На цьому етапі роботи пошуково-дослідницька діяльність поступово перетворюється в науково-дослідницьку. Багато років учні збирали матеріали з історії свого населеного пункту, з історії своїх навчальних закладів, підсумковим етапом їх роботи стали організовані районні краєзнавчі конференції учнівської молоді: «Історія краю очима юних», «Історія навчальних закладів краю». Учнівські конференції, як правило, є підсумком великої і тривалої пошуково-дослідницької роботи значної групи учнів над певною проблемою і вимагають опрацювання значної кількості джерел.
Проведення конференцій сприяє:
1.     виробленню в учнів вміння працювати з літературою, аналізувати викладені факти;
2.     розвиток ораторських здібностей і умінь;
3.     розширення наукових знань, узагальнення знань;
4.     формування експериментальних умінь;
5.     розвиток мислення.
Головне завдання учнівської конференції – досягти максимального задоволення учнів своєю працею, отриманими новими знаннями, спілкуванням із однодумцями.
Велике значення має узагальнення, систематизація матеріалів конференції. Так за рекомендаціями районної краєзнавчої учнівської конференцій «Історія краю очима юних», «Історія навчальних закладів краю», створюються збірки тез конференцій.
Розвитку життєвих компетентностей учнів сприяє їх участь у районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, експедиціях, де учні об’єднання були неодноразовим переможцем: «Історія міст і сіл України», «Кіровоградщина – перлина скіфського степу», «Мирний космос», «Мікротопоніми України», «Кіровоградщина моя»…
Сучасна освіта покликана озброїти учнів методами дослідження, ввести їх у світ наукових технологій, генерування нових ідей. Вищою формою такої діяльності є науково-дослідницьке об’єднання.


2 коментарі:

 1. Погоджуюсь з автором цієї статті, бо саме виховання в учнів моральних цінностей і норм, естетичних ідеалів, при глибокому вивченні історії свого народу, міста, рідної мови, пам'яток культури, традицій і звичаїв - формує духовність, національну самосвідомість, розвиває творчу активність особистості. Питання розвитку краєзнавства було і залишається наріжним каменем навчально-виховного процесу.

  ВідповістиВидалити
 2. Оксана Анатоліївна , погоджуюсь з Вашими тезами щодо важливої ролі залучення вихованців до науково - дослідницької, пошукової , краєзнавчої роботи.
  Особливо цінуємо Ваші зусилля щодо організації учнівських краєзнавчих конференцій. Їх щорічне проведення дуже дициплінує учасників цього процесу, адже конференція - час і місце презентації результатів учнівської роботи. Для випускників Мануйлівського НВК - краєзнаців участь у таких конференціях стала чудовим досвідом публічного виступу, обміну знаннями, самооцінки.

  Успіхів, натхнення, здоров'я.
  З повагою Постолюк П.І., вчитель історії Мануйлівського НВК

  ВідповістиВидалити