вівторок, 16 грудня 2014 р.

ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КОНКУРС «ІТ-КОНТЕНТ СУЧАСНОГО УРОКУ» ЯК ОДНА З ФОРМ ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ІКТ – КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯФормування ІКТ - компетентності вчителя є одним з найбільш актуальних питань системи безперервної педагогічної освіти.  Обласний методичний конкурс «ІТ – контент сучасного уроку» є однією з форм удосконалення ІКТ – компетентності вчителя.
Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку всього українського суспільства й освіти зокрема, вимагають нових підходів до управління навчальними закладами, пріоритетними серед яких є впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що мають забезпечити доступність і ефективність освіти, удосконалення навчально-виховного процесу.
У районі на сьогодні створені відповідні технічні передумови для розвитку інформаційно – освітнього середовища і регламентуються районною програмою «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті Маловисківського району на період 2011-2015 рр.» затвердженої рішенням районної ради від 15.11.2011 р. № 62.
 Основною метою Програми є створення єдиного освітнього інформаційного середовища та подальший розвиток інформатизації в Маловисківському районі, що дозволить на основі використання нових інформаційних технологій підвищити якість освіти, забезпечити рівні можливості громадянам для здобуття загальної середньої освіти, а також інтегрувати інформаційний простір району в світовий освітній простір.
        Формування ІКТ- компетентності вчителя є одним з найбільш актуальних питань системи безперервної педагогічної освіти, це питання вивчають вчені як українські так і зарубіжні. Узагальнене бачення ІКТ – компетентності людини полягає у її здатності застосовувати інформаційні й комунікаційні технології для здійснення інформаційної діяльності, а саме: пошук необхідної інформації, її оцінювання та вміння структурувати, аналізувати та користуватись нею і, так само, створювати й розповсюджувати у різних сферах своєї діяльності в залежності від ситуації. 
ІКТ – компетентність вчителя може бути представлена як система компетентностей: методологічна, алгоритмічна, технологічна, дослідницька, модельна.
У формуванні ІКТ – компетентності  виділяємо два рівні: базовий і предметно – орієнтований.
           На базовому рівні формується базова ІКТ – компетентність, тобто окреслюється і засвоюється інваріант знань, умінь, навичок і досвіду, необхідних вчителю для вирішення освітніх задач засобами ІКТ загального призначення. На предметно – орієнтованому  рівні формується предметно – орієнтована ІКТ –компетентність, тобто освоєння спеціалізованих технологій і ресурсів, розроблених відповідно до вимог змісту навчального предмета та їх впровадження в освітню діяльність.
Вдосконалення ІКТ – компетентності вчителя, а саме: здатності розуміти сутність обробки інформації, знаходити інформацію в різних джерелах, користуватися автоматизованими системами пошуку і обробки інформації, інтегрувати інформацію, конвертувати візуальну інформацію у вербальну знакову систему, широко використовувати моделювання для вивчення різних об’єктів і явищ, проводити  аналіз інформаційних моделей та інше.
      Процес  удосконалення ІКТ –компетентності заслуговує на особливу увагу тому, що саме зазначена компетентність дає можливість вчителю бути сучасним, активно діяти в інформаційному просторі, використовувати найновіші досягнення науки і техніки у своїй професійній діяльності.
Корисним буде використання моделі навчання вчителів інформаційно-комунікаційних технологій яку пропонує КОІППО.


   З  метою реалізації основних положень  Державної цільової програми  "Сто відсотків" на період до 2015 року  та впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій проводиться обласний  методичний  огляд-конкурс  "Проектування ІТ-контенту сучасного уроку" на базі  Кіровоградського  обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  імені Василя Сухомлинського щорічно  з 1 жовтня по 1 квітня протягом 2011 – 2015 років.
 Мета Конкурсу: залучення вчителів до активного впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій.
Вчителі Маловисківщини стали активними учасниками  даного конкурсу.
Найкращими у номінаціях «Практичне спрямування уроку з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки» (2010-2011 н.р.) та  «Розробка ІТ-контенту уроку з використанням програмного засобу SMART Notebook для організації інтерактивної взаємодії на занятті» (2011-2012 н.р.) журі конкурсу визнало роботи Руденко Валентини Олександрівни, Заслуженого вчителя України, вчителя математики Мар'янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
Працюючи в школі Майстер - клас В.О. Руденко над проблемою «Проектування сучасного уроку математики та його ІТ  - контенту» слухачі оволоділи прийомами та методами досвіду керівника з питання ІКТ-супроводу уроку математики, створенню власної моделі інформаційно-освітнього простору уроку, удосконалили методичну ефективність використання мультимедійної та комп’ютерної техніки, розширили базу методичних прийомів використання ІКТ та сучасних засобів навчання на всіх структурних етапах уроку. Освоїли  програмне забезпечення «SMART NOTEBOOK 10»  та  «SMART NOTEBOOK 11»  для підвищення рівня їх професійної майстерності.
Тому участь слухачів школи майстер – клас у конкурсі також була результативною:   вчитель математики Великовисківської загальноосвітньої  школи I-III ступенів Петренко Н. Г. посіла ІІІ місце, а вчитель  математики Маловисківської гімназії  Бондар І.  Ю. - ІІ м.. Лауреатами конкурсу стали вчителі: математики Маловисківської ЗШ №3 І-ІІІ ст.. Нестеренко Л.А.,   математики Злинської ЗШ №1 І-ІІІ ст.. Шверненко Т.В.,   української мови Мар’янівської ЗШ І-ІІІ ст. Соломина І.А.,   математики Злинської ЗШ№1 І-ІІІ ст.. Полякова Л.І.
У 2013-2014 н.р. активними учасниками конкурсу стали вчителі Маловисківської гімназії: математики Богуцька О.О.(ІІІ м.),  біології Капінус О.Л. (ІІ м), фізики Горденко Т.А. (лауреат), світової літератури  Кісіль С.І. (лауреат), математики Бондар І.Ю.(лауреат).
            Видавництво КОІППО імені В. Сухомлинського  випустило методичні посібники із   з електронним додатком (CD диском), до складу якого увійшли конспекти уроків переможців та лауреатів обласного конкурс-огляду уроків із ІКТ-супроводом.  У посібнику серед авторських робіт учителів,  є розробки уроків  з використанням ПЗ  SMART NOTEBOOK – вчителів Маловисківського району.
Найскладнішою номінацією у конкурсі  виявилася номінація «Розробка ІТ-контенту уроку з використанням програмного засобу SMART Notebook для організації інтерактивної взаємодії на занятті», оскільки для оформлення роботи потрібно опанувати нове програмне забезпечення SMART Notebook 11.
Програмне середовище Notebook – сама  популярна програма для створення та проведення уроків на інтерактивній дошці, комп’ютері. Нею користуються більше 20 000 000 людей у всьому світі.
   Нова версія – SMART Notebook 2014 пропонує велику кількість удосконалень і доповнень, які допоможуть вчителеві у проведені уроків. Її можна використовувати як для роботи з класом так і  для індивідуальної роботи.
Програмне середовище Notebook дозволяє створювати нові  інтерактивні уроки, об’єднувати  раніше створені навчальні матеріали у всіх поширених програмах: Word, Excel PowerPoint використовуючи матеріали з Інтернету, флеш – анімації і відео файли. Використовуючи розроблену спеціально для вчителів галерею, яка містить більш як 700 інтерактивних ресурсів по різним предметам, велику кількість  готового контенту, можна створити цікавий урок. 

 Навчання вчителів комп'ютерній грамотності: вмінню підготовки та опрацювання електронних документів (підготовка навчально-методичних матеріалів, роздаткового матеріалу, наочності та ін.), створенню презентацій (впровадження відеофрагментів, звукових та графічних файлів та ін.), використання ресурсів мережі Інтернет (пошук та опрацювання інформації, електронна пошта, розташування особистих науково-методичних розробок в мережі Інтернет, створення особистої сторінки), вмінню створення та верстки публікацій (засоби видавничих систем), використанню засобів управління навчальною діяльністю та засобів її планування (органайзер) – одна із найактуальніших проблем, яку необхідно вирішити на сучасному етапі побудови інформаційного суспільства в Україні. 

10 коментарів:

 1. Молодці всі хто долучився до ІКТ - супроводу сучасного уроку, це дійсно компетентнісний підхід вчителя до оновленого змісту освітньої діяльності.

  ВідповістиВидалити
 2. Формування ІКТ-компетентності сприяє всебічному розвитку вчителів-предметників, їх самовдосконаленню, бажанню вчитися впродовж усього життя, розумінню інформаційно-комунікаційних процесів, здатності застосовувати опановане у професійній діяльності. Конкурс "Проектування ІТ-контенту сучасного уроку" допомагає розкрити грані педагогічного таланту вчителя.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Перший (дистанційний) етап конкурсу проводиться з 1 жовтня 2014 року до 1 лютого 2015 року. Він має на меті ознайомлення з творчими здобутками вчителів, поданими у вигляді фахової розробки ІТ-контенту сучасного уроку.
   Всі бажаючі можуть взяти участь.

   Видалити
 3. Дякую за матеріал. Зацікавили. Будемо брати участь.

  ВідповістиВидалити
 4. Дякую за Вашу наполегливість по відношенню до участі у інтернет-конференції. Одержую задоволення від участі. Щиро дякую!!!

  ВідповістиВидалити
 5. SMART Notebook - цікава та корисна програма, в якій із великим задоволенням ми працюємо разом з учнями. Але останньої версії ми ще не бачили. Обов'язково спробуємо, адже чим більше вдосконалюється програма, тим цікавіше в ній працювати. Щиро дякую за інформацію.

  ВідповістиВидалити
 6. Удосконалення ІКТ-компетентності вчителя заслуговує на особливу увагу, адже саме ця компетентність дає можливість вчителю бути сучасним, активно діяти в інформаційному просторі, йти в ногу з часом.

  ВідповістиВидалити
 7. Світлана Миколаївна, сьогоднішня конференція є черговим доказом зростання ІКТ-компетентності педагогів Маловисківщини. Ви, як методист, приклали немало зусиль для популяризації досвіду проведення результативних уроків із доцільним інформаційно-технологічним наповненням, саме тому щороку кількість учасників у конкурсах-оглядах "Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту" збільшується, як і зростає та удосконалюється ІКТ-компетентність учителів. Тож наснаги Вам, а всім нових доягнень!

  ВідповістиВидалити
 8. Шановна Світлана Миколаївгна,вдячний вам за цікаву та змістовну роботу, яка дає крок у роботі учителя на сучасному етапі. Бажаю вам наснаги та терпіння у вашій почесній але не легкій роботі.

  ВідповістиВидалити
 9. Я вдячна ВАМ за змістовну та цікаву роботу, яку ви опрацювали і над якою наполегливо працюєте

  ВідповістиВидалити