понеділок, 15 грудня 2014 р.

ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ПРОБЛЕМНОГО ЗМІСТУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»Завдання школи полягає в тому, щоб адаптувати дитину, в соціальному середовищі. Нові життєві умови, в яких опинилися всі ми, висувають свої вимоги до формування молодих людей, які вступають у життя: вони повинні бути не лише обізнаними і вмілими, Але й мислячими, ініціативними, самостійними. Ростити саме таких людей - ось замовлення нашого сучасного суспільства.

Використання проблемних ситуацій дозволяє ефективно вирішувати завдання розвитку творчості, передачі знань за допомогою активізації пізнавальної діяльності.
Тому застосування проблемних завдань на сьогодні є надзвичайно актуальним, адже це сприятиме формуванню особистостей, здатних вирішити будь-яке, в тому числі і творче завдання.
Рішення проблемних завдань підвищує рівень знань, вмінь та навичок школярів на уроках „Основи здоров'я", є покращенням організації навчально-виховного процесу. Для того, щоб проблемна ситуація була методично вірною, необхідно дотримуватися певних правил її створення. Для створення проблемної ситуації перед учнем треба поставити таке практичне чи теоретичне завдання, виконуючи яке, він має виявити нові знання або дії, які потрібно засвоїти. Даючи завдання, яке створює проблемну ситуацію, необхідно дотримуватися основних умов:  завдання має грунтуватися на тих знаннях і вміннях, якими володіє учень. Вони мають бути достатніми для розуміння умов завдання, досягнення кінцевої мети і способів його виконання;  виконання проблемного завдання має викликати в учня потребу в нових знаннях. 
Пропоноване учневі проблемне завдання має відповідати його інтелектуальним можливостям
. Проблемне завдання має передувати поясненню навчального матеріалу, який треба засвоїти. Однак, у разі відсутності в учнів достаніх даних про досліджуване явище чи деяких елементарних способів дії, першим етапом у навчанні буде етап повідомлення учням таких даних чи навчання дій, необхідних для створення проблемної ситуації.
Під час підготовки навчального матеріалу, який підлягає засвоєнню, потрібно виділяти в ньому:  матеріал, який треба пояснити учням, і  той матеріал, який вони мають опрацювати творчо. До першого типу навчального матеріалу належать фактичні дані, описи процесів, а також необхідні вміння. До другого типу навчального матеріалу належать загальні закономірності, загальні способи дії, загальні умови виконання засвоюваних дій. 
Проблемна ситуація як невід'ємний компонент будь-якої продуктивної розумової діяльності відіграє важливу роль в інтелектуальному розвитку людини. Адже процес мислення виникає саме на основі проблемної та життєвої ситуації і якісно змінюється під впливом активної взаємодії суб'єкта з пізнавальним об'єктом на тому чи іншому етапі розв'язання задачі.
Проблемна ситуація - особливий вид розумової взаємодії суб'єкта і об'єкта характеризується таким психічним станом, який виникає в учня при виконанні ним завдання, що потребує знайти нові, раніше невідомі дитині знання чи способи дії .
Дослідження використання проблемних ситуацій пов'язане з глибоким вивченням способу пізнавальної діяльності людини, з'ясуванням умов організації її високопродуктивної розумової праці.Психолог С.Л. Рубінштейн вважає, що „мислити людина починає тоді, коли в неї виникає потреба щось зрозуміти. Мислення, як правило, починається з проблеми або запитання. Вважається, що створення системи проблемних ситуацій у навчальному процесі є головним фактором посилення розвиваючої і виховуючої функції навчання, надійним шляхом підвищення його ефективності і якості.
Для того, щоб дійсно активізувати розумову діяльність учня, недостатньо поставити перед ним завдання, треба зробити так, щоб у нього сформувалося до завдання власне ставлення. Необхідно створити такі умови, щоб задача його зачепила, сколихнула внутрішній світ, щоб виникла особиста зацікавленість в її розв'язанні. Тільки тоді з'явиться той емоційний фон, який і призведе до підвищення ефективності розумової діяльності. Найбільш активно учень включиться в процес пізнання в тому випадку, якщо його особисті уявлення будуть розходитися з деякими поглядами, положеннями, які виникають у процесі навчання, тобто якщо він зіткнеться з протиріччями. Тоді прокинеться його внутрішнє „я", гонор, виникає природнє бажання розібратися, з'ясувати, у чому справа. Проблемні ситуації можуть допомогти нам привчити учня сперечатися, висловлювати власну думку, відстоювати її. Не буде протиріч, не буде і суперечок, дискусій.
На етапі вивчення нового матеріалу, для виявлення уявлень учнів про нерегульовані перехрестя та знання правил переходу перехресть була запропонована така проблемна ситуація: 
„Ти стоїш на нерегульованому перехресті, перехід не позначено розміткою, по дорозі рухається транспорт, як ти будеш переходити дорогу? Чому? ”
Тема уроку: ”Перехід проїжджої частини дороги з речами, з домашніми тваринами, під час ремонту дороги». Мета: вчити учнів переходити дорогу з речами, з домашніми тваринами, під час ремонту дороги; розвивати уміння орієнтуватися на вулицях; виховувати культуру поведінки та бажання додержуватись правил дорожнього руху.
Ситуація: „Два хлопчики переходили дорогу, один із них тримав у руках м’яч. Раптом, мяч випав з рук і покотився по дорозі. Хлопчик хотів бігти і підняти м'яча, та його зупинив товариш. Запитання: „Чому? Що могло б статися?»
Тема. Правила поведінки під час непередбачених ситуацій поза межами домівки, школи.
Мета. Визначити, які небезпечні ситуації можуть статися поза домівкою чи школою; дати зрозуміти учням, до яких наслідків може призвести неуважність на основі різних ситуацій дати елементарні знання про правила поводження під час прогулянки; розвивати абстрактне і логічне мислення, вміння розв’язувати ситуації, пам’ять, увагу. Домогтися збереження здоров’я кожної особистості.
1.     Дітям пропонується переглянути ситуацію, яка сталася з дівчинкою Наталочкою. Вона поверталася з школи. Портфель був настільки важким, що вона ледь пересувала ногами. Молодий чоловік запропонував їй допомогти. Ввечері дівчинки не було вдома. Що сталося з Наталочкою.
Тема. Позитивні і негативні емоції. Способи подолання негативних емоцій.
Мета: ознайомити учнів із поняттям „емоції”. Навчити розрізняти емоції. Вдосконалити вміння учнів змінювати свій емоційний стан за допомогою різних чинників. Перевірити емоційний стан кожного учня за допомогою тестування. Розвивати вміння перемагати над негативними та невизначеними емоціями. Викликати позитивні емоції на протязі всього уроку.
Учням пропонується прослухати аудіо запис. Діти слухають п’ять фрагментів: сварка, розмова без емоційного забарвлення, сміх, плач, цікава історія ,яка не закінчена. Слухачам необхідно записати по порядку стан, який виник під час слухання.
Вправа «Зате ти……»
На окремому аркуші паперу діти пишуть своє  прізвище та імя  та один  свій  недоліки та передають лист  своїм однокласникам. Діти на цих листочках пишуть «Зате ти…» і записують якусь позитивну якість свого товариша. В кінці вправи діти розповідають, що вони нового дізналися про себе.
Тема. Вольові якості людини: воля, самовиховання та самовдосконалення. Вплив бажань і вчинків на здоров'я.
Мета. Формувати в учнів уявлення про згубний вплив на дитячий організм шкідливих звичок; розвивати вміння відстоювати власні переконання, оцінювати свої вчинки і приймати рішення відповідно до ситуації; виховувати в учнів здатність протидіяти пропозиціям щодо куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин.
Метод "ПРЕС". 
Інструктування, об'єднання в групи. 
І група - "Шкідливість куріння в приміщеннях". 
ІІ група - "Вживання підлітками алкоголю". 
ІІІ група - "Вживання підлітками наркотиків". 
Учні отримують картки, у яких зазначено чотири етапи методу. 
1. Позиція: "Я вважаю, що..." 
2. Обґрунтування: є... тому, що..." 
3. Приклад: "... наприклад..." 
4. Висновки: "Тому я вважаю..." 
Через систему пізнавальних завдань за прийомами розумової діяльності вдосконалюються вміння учнів аналізувати, диференціювати ознаки, виділяти головне, узагальнювати, класифікувати, доводити. Це - той виконавчий інструмент, без якого не здійснити жодної творчої роботи. 

Список використаної літератури

1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - К.: 1981. - 206с.
2. Деревянко В.В. Особливості викладання інтегрованого курсу „Основи здоровґя". // Основи здоровґя і фізична культура. - 2005. - № 10. - С.5-9.
3. Фурман А.В. Проблемні ситуації в навчанні. - К.: Вища шк., 1991. - 192 с.
4. Топузов О. Реалізація проблемного підходу на уроках // Рідна школа. - 2005. - №12. - С.28-30.
5. Топузов О. Інтелектуальний розвиток учнів у проблемному навчанні. // Рідна школа. - 2006. - №11. - С.6-8.
6. 23. Момот Л.Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі. - К.: Рад. шк., 1984. - 63 с.


7 коментарів:

 1. Дійсно, я з Вами погоджуюсь, розпочинати виивчення якогось питання з проблемної ситуації потрібно, оскільки здійснюється підвищення інтересу до даного питання.
  Дякую за матеріал!

  ВідповістиВидалити
 2. Вивчення вашого питання потрібно, оскільки розглянуті методи та прийомироботи з предмету. Успіхів у роботі

  ВідповістиВидалити
 3. Дійсно, проблемні ситуації (особливо на уроках ОЗ) дозволяють формувати особитість, здатну вирішити будь - яке завдання, також відіграють важливу роль в інтелектуальному розвитку учня.
  Дякую за матеріал! Творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
 4. Звісно питання проблемних ситуацій в шкільному середовищі це наше буденне життя - життя педагогів школи. Я дуже радий, що Тетяна Володимирівна підняла саме це питання, а як його вирішувати вона знає на відмінно. Як це вона робить впевнились вчителі предмета "Основи здоров я" на проведеному районному семінарі. Творчих успіхів Вам та вдячних учнів. З повагою В. Рибак

  ВідповістиВидалити
 5. Створення проблемної ситуації допомогає швидко залучити учнів до дискусій, дебатів, рольових ігор, які дають змогу їм висловлювати свої думки, фантазувати, оцінювати свої дії та дії оточуючих. Дякую за матеріал! Творчого натхнення і міцного здоров'я Вам і Вашим учням!

  ВідповістиВидалити
 6. Головне завдання вчителя ОЗ - навчити дитину жити; навчити приймати важливі рішення, які на нашкодять життю та здоров'ю; навчити опиратися тиску тощо. Саме створення проблемних ситуацій на уроці, їх аналіз, складання життєвих правил та поведінкових алгоритмів сприяє формуванню життєвих здоров'язберігаючих навичок. Тому матеріал, запропонований Тетяною Володимирівною вважаю актуальним та корисним для колег. Автору бажаю натхнення та успіхів!

  ВідповістиВидалити
 7. Дякую за статтю. Погоджуюсь з Вами, що процес мислення виникає саме на основі життєвих проблемних ситуацій. які дають поштовх до дії, пошуку.

  ВідповістиВидалити