вівторок, 16 грудня 2014 р.

НАСТУПНІСТЬ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ


 У даній статті наступність розглядається як один з принципів неперервної освіти, адже на сьогоднішній день питання здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками загальної освіти набули в педагогічній практиці особливої актуальності.

Педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів району будують свою діяльність у контексті Базового компоненту дошкільної освіти. Для забезпечення якісної організації навчально-виховного процесу їх робота спрямовується на виконання програмових вимог підготовки дітей до навчання в школі, передбачених вимогами положення Базового компоненту дошкільної освіти України, увага керівників ДНЗ акцентується на показниках засвоєння дітьми знань про навколишню дійсність, елементарних математичних понять, розвитку мови, виконання робіт з образотворчої діяльності, формування у дітей трудових навичок, уміння працювати в колективі та самостійно, на питання психологічної готовності дітей до навчання в школі.
На питання наступності звертається увага методичного кабінету відділу освіти під час проведення тематичних вивчень у навчальних закладах та атестації закладів на право займатися освітньою діяльністю. Методична робота з педагогічними кадрами району спрямована на запровадження інноваційних підходів у роботі педагогічних колективів з питань всебічного виховання дітей. Цим питанням присвячуються наради та семінари з керівним і педагогічним складом закладів освіти.
Наступність дошкільного закладу та початкової школи передбачає як спрямованість навчально-виховної роботи в дитячому садку на ті вимоги, які будуть пред’явлені дітям у школі, так і опору вчителя на досягнутий старшими дошкільниками рівень розвитку, на знання, навички та досвід дітей і активне використання їх в навчально-виховному процесі. Її слід розглядати як один із основоположних принципів неперервної освіти. Як і в початковій школі, зміст Базового компонента дошкільної освіти визначено на основі компетентнісного підходу відповідно до вікових можливостей дітей, який орієнтує на цілісний розвиток дитини, підкреслює важливість закладання в дошкільному віці основ для набуття на подальших етапах розвитку спеціальних знань та вмінь.
Провідні вчені України Н.М.Бібік та О.Я.Савченко визначають компетентність у навчанні як «коло питань, у яких людина добре розуміється, які вона набуває не тільки під час вивчення предмета, а й за допомогою засобів неформальної освіти внаслідок впливу середовища». [1] Вони розглядають її як «особистісну якість, інтегровану здатність особистості, яка охоплює не тільки знання, вміння й навички, а й попередній досвід, цінності, ставлення, які можуть цілісно реалізовуватися тільки в процесі конкретної навчальної ситуації».[1] За Н.М.Бібік, «компетенція – це соціально закріплений результат, наперед задана соціальна норма до освітньої підготовки дитини, необхідної для її якісної продуктивної діяльності, це її уміння, навички, знання, це не особистісна якість».[2]
Педагоги закладів району узгоджують мету на дошкільному і початковому шкільному рівнях. Мета дошкільної освіти – всебічний загальний розвиток дитини, визначений Базовим компонентом дошкільної освіти у відповідності з віковими можливостями і специфікою дитинства. Мета освіти в початковій школі – продовжити всебічний загальний розвиток дітей з урахуванням специфіки шкільного життя поряд з освоєнням найважливіших навчальних навичок у читанні, письмі, математиці та ін. Вихователі та вчителі роблять все можливе, щоб і в дитячому садку, і в школі навчально-виховний процес був спрямований на становлення особистості дитини: розвиток її компетентності, креативності, ініціативності, самостійності, відповідальності, безпеки поводження, самосвідомості та самооцінки.
Під час спільних семінарів вихователів старших груп та вчителів 1-х класів мова йде про введення в педагогічний процес різних видів дитячої діяльності творчого характеру (ігри, драматизації, моделювання, імпровізації), про створення розвивального предметного середовища як у дошкільному закладі, так і в початковій школі. Педагоги обох ланок освіти використовують різноманітні форми навчання, що включають специфічні види діяльності на інтегративній основі, в тому числі й проектну організацію змісту навчання, що створює умови для використання самими дітьми наявного в них досвіду. Все частіше в освітньому процесі як дошкільного закладу, так і початкової школи спостерігаємо діалогічну форму спілкування педагога з дітьми, що сприяє розвитку в дитини активності, ініціативності, почуття власної гідності і самоповаги. На заняттях та уроках вихователі й учителі забезпечують дітям можливість орієнтуватися на свого однолітка, взаємодіяти з ним і вчитися в нього, а не тільки у педагога; підтримують діалогічне спілкування між малюками; визнають право дитини на ініціативне висловлювання, відстоювання своїх думок, право на помилку.
Загальноосвітні заклади району тісно співпрацюють з дошкільними навчальними закладами. Організовано спільні форми роботи для вихователів та вчителів початкової школи: «круглий» стіл на тему «Наступність змістових ліній Базового компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту початкової освіти»; психологічний тренінг «Психологічні параметри готовності до навчання в 1 класі»; тренінг «Форми й методи навчальної діяльності в дошкільному закладі та доцільність продовження їх використання в основній школі». В дошкільних навчальних закладах плануються батьківські збори на теми «Завдання ДНЗ і сім’ї у підготовці дітей до школи» (вересень); «Підсумки засвоєння програми дітьми старшої групи» (квітень); організовуються тематичні виставки «Що повинен вміти першокласник», «Вступ до школи – важливий крок у житті дитини»; проводяться дні відкритих дверей для батьків та вчителів, мета яких ознайомити з роботою вихователів щодо підготовки дітей до школи; консультації для батьків; зустрічі сімей дітей старшої групи з учителями.
Протягом року вихователі та вчителі організовують екскурсії дітей до школи з метою знайомства з приміщенням школи, спортивним залом, класом, бібліотекою; проводять спільні виставки малюнків дітей старшої групи та учнів перших класів; готують виступи шкільного театру в дошкільному закладі; запрошують дітей старшої групи на свято «Прощання з Букварем» та учнів перших класів на свято «Прощавай, дитячий садочку!».
Також відбуваються:
-         Обговорення планів роботи щодо підготовки дітей до школи;
-         Знайомство вчителів із програмою навчання та виховання дітей в ДНЗ;
-         Знайомство вихователів із програмою навчання та виховання дітей у 1 класі;
-         Відвідування вихователями уроків математики, читання, фізкультури в 1 класі (у вересні-жовтні);
-         Відвідування вчителями занять в ДНЗ: а) з метою знайомства з дітьми старшої групи і формами роботи (жовтень); б) з метою знайомства з рівнем отриманих знань, вмінь і навичок, творчих здібностей дітей ДНЗ (квітень);
-         Проведення спільних нарад та педрад, на яких розглядаються питання наступності, аналізуються результати підготовки до школи, помилки та упущення, прогнозується подальша співпраця школи та дошкільного закладу.
Щоб забезпечити реальну наступність у роботі дошкільного закладу та школи, важливо пам’ятати, що співробітництво між ними має бути довготривалим і нерозривним, робота – системною та плановою, а завдання – комплексними й інтегрованими.
Дошкільній освіті слід якісно змінюватись у плані розуміння цілей підготовки дитини до школи, а початковій школі слід створювати умови для подальшого повноцінного розвитку здобутків дошкільного віку.

Бібліографія:
Савченко О.Я., Компетентнісний підхід як чинник якості професійної підготовки майбутнього вчителя // Науковий часопис НПУ ім. Михайла Драгоманова: серія 17, вип. 17. – 2010.
Бібік Н.М., Компетентність і компетенції у результатах початкової освіти / Надія Бібік // Початкова школа. – 2010. - № 9
Вашуленко М.С., Якісна дошкільна освіта – підґрунтя успішності початкового навчання / М.С.Вашуленко // Вінниця: ТОВ фірма «Планер». – 2011.

29 коментарів:

 1. Дякуємо за цікаву статтю. Будемо вдосконалюватись і працювати над собою.

  ВідповістиВидалити
 2. Стаття змістовна, актуальна. Днями учителі 4-х класів відвідали та обговорили заняття в дитячих закладах "Ромашка" та "Чебурашка". Разом досягнемо кращих результатів.

  ВідповістиВидалити
 3. Так питання наступності між дошкільним закладом та початковою школою сьогодні дають відчутні результати . Дякуємо за цікаві повідомлення.Будемо співпрацювати з садочком надалі

  ВідповістиВидалити
 4. Для нас, вчителів початкових класів, це дуже важливе питання. Дякую за цікаву статтю! Всього Вам найкращого!

  ВідповістиВидалити
 5. Дякую за статтю! Наступність між дошкільним закладом та початковою школою можлива лише за умов тісної співпраці школи та садка.

  ВідповістиВидалити
 6. Дуже цікавий матеріал. Корисні ідеї. На думку нашого педагогічного колективу їх впровадження допоможе досягти поставлених педагогічних цілей, кінцевого результату роботи дошкільного закладу. Дякуємо! Успіхів та цікавої співпраці!
  Завідувач Маловисківського ДНЗ «Ромашка» Зовва Н.М.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. У всіх вчителів початкових класів Малої Виски дуже гарне враження про педагогічний колектив Вашого дошкільного закладу, Наталіє Миколаївно! Завдяки тісній співпраці виховательського та вчительського колективів, дошкільники, які стають першокласниками, швидко адаптуються у шкільному середовищі, безболісно сприймають перехід з дошкільного до загальноосвітнього закладу. Тож нехай ця гармонія існує й надалі!

   Видалити
 7. Перехід дитини з дитячого садку у школу є важливим етапом її життя. Тому потрібно, щоб у дошкільному закладі і сім"ї допомогли дитині усвідомити, що дитячий садок і школа є єдиною ситемою освіти і виховання. Баємо усіхів.
  Методичне об"єднання вчетилів початкової ланки Паліївської ЗШ І-ІІІ ст

  ВідповістиВидалити
 8. Я багато років в своїй педагогічній діяльності працюю над наступністю дошкільного виховання та початкової школи. І зараз, дякуючи тому, що в нас відкрився дитячий садок ця проблема втілюється в практику. Ваша стаття дуже актуальна. Дякую за досвід роботи. Успіхів Вам. З повагою Туніченко С. Г.

  ВідповістиВидалити
 9. Другий рік у нашій школі працює підготовча група з короткотривалим перебуванням. В цьому році вчителька у 1 класі бачить результат вихователів і відчуває полегкість. Для нас, вчителів початкових класів, це дуже важливе питання. Дуже цікавий матеріал!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дуже прикро, що у Вашому та ще в ряді сіл немає дошкільних навчальних закладів. Але дошкільна група з короткотривалим перебуванням при школі - це також маленький крок для подолання межі між дошкільною та початковою ланками освіти. Бо якими б хорошими та турботливими не були б батьки - вони не можуть дати повністю тих знань, які потрібні дошкільнику при вступі до школи. Спасибі, Валентино Володимирівно, що відгукнулись і дали зрозуміти, що такі групи для дошкільників при загальноосвітніх закладах теж приносять велику користь. Успіхів Вам!

   Видалити
 10. Дуже гарний матеріал. Дякую!!!

  ВідповістиВидалити
 11. Дякую за статтю! Вихователів нашого садочка на початку року завжди знайомлять з планом роботи на новий навчальний рік. Проводяться обговорення, консультації, заняття, бесіди. Коли нам щось незрозуміло ми завжди отримуємо кваліфіковану допомогу від нашої завідуючої Порубенко Г.В. та методиста Недільченко Л.С.
  Вихователь ДНЗ «Чебурашка» Зіненко В.М.

  ВідповістиВидалити
 12. Цікава стаття!
  Запорукою успіху в розв’язанні проблеми розвитку творчої особистості дитини є нерозривний органічний зв'язок «педагог-дитина».Тому всім педагогам потрібно спрямувати свою роботу на підвищення фахової майстерності, та кваліфікації, бути в постійному пошуку передових ідей, з метою розвитку уміння аргументовано відстоювати свої погляди та розкривати творчий потенціал.
  Дякую Вам за допомогу і підтримку у наданні консультативно-методичної допомоги. І бажаємо творчої співпраці надалі.
  Завідувач ДНЗ «Чебурашка» Порубенко Г.В.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро вдячна Вам, Галино Володимирівно, та Вашому колективу за співрацю з учителями початкових класів міста, з районним методичним кабінетом. Сподіваюсь, що така співпраця буде продовжуватись ще не один рік!

   Видалити
 13. Ця проблема дуже важлива і необхідна. У нас теж забезпечена на належному рівні взаємозв"язок вихованців, учнів, педагогів ДНЗ "Колосок" і початкової ланки Олександрівської ЗОШ. Дякую за цікаву статтю! Завідувач ДНЗ "Колосок"

  ВідповістиВидалити
 14. Стаття дійсно актуальна, особливо для мене - класного керівника 1 класу. Половина моїх учнів - випускники ДНЗ "Чебурашка." Усі вони легко адаптувалися до школи, гарно навчаються. Результати співпраці з дитячим садочком позитивні. І така співпраця потрібна.

  ВідповістиВидалити
 15. Матеріал статті засвідчує те, що в нашому районі добре налагоджена співпраця між дошкільними навчальними закладами та початковою школою. На сьогоднішній день без цього неможливе успішне навчання дітей, адже всі ми знаємо якою складною є сучасна навчальна програма, які вимоги ставляться перед учнями. Як вчитель початкової школи хочу подякувати вихователям дитячих садків нашого міста за ту роботу, яку вони проводять стосовно підготовки дітей до школи.
  Дякую, Людмило Олекасандрівно, за статтю. Бажаю, щоб всі Ваші плани та задуми здійснились.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро дякую, Оксано Миколаївно! Саме завдяки таким педагогам, як Ви та Ваші колеги, вдається сьогодні здолати межу між дошкільною та початковою ланками освіти. Хоча це, дійсно, нелегко. Але ж ніхто з нас, обираючи професію педагога, й не чекав легкої долі. Тож бажаю Вам терпіння, наснаги, плідної співпраці з вихователями дошкільних навчальних закладів і надалі. Успіхів та здолання нових вершин!!!

   Видалити
 16. Спільна, злагоджена робота вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів є позитивною. Тільки так ми зможемо подолати розрив між дитячим садком та школою. Добре налагоджена система методичної роботи, дає хороші результати. І ми, початківці, в цьому переконуємося вже не один рік.
  Дякую за цікаву статтю!

  ВідповістиВидалити
 17. Дякуємо за цікаву та змістовну статтю. ДНЗ "Берізка". Отліванова Н.А.

  ВідповістиВидалити
 18. Людмило Олександрівно, ви методист від Бога, велика вдячність ВАМ за роботу від вчителів початкових класів Хмелівської ЗШ І-ІІІ ст. за організацію роботи в такій важливій ланці освіти. Творчих успіхів та нових задумок. Дякуємо за статтю!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро дякую, Майє Олексіївно! Приємно вражена такою оцінкою моєї роботи. Хочу сказати, що в початкових класах Вашої школи працює прекрасний педагогічний колектив, з яким легко знайти спільну мову, а отже й підтримку та розуміння, які так необхідні методисту для співпраці з учителями. Тож хай і надалі у Вашому закладі панують атмосфера взаєморозуміння, взаємоповаги, творчості та натхнення!

   Видалити
 19. Вдячна за статтю. На даний час вона дуже актуальна.
  Досягнення любого навчального закладу - це результат спільної роботи педагогів, дітей та батьків, що спирається на тісну співпрацю з дошкільними закладами, школами міста.
  Справжньою запорукою успіхів є те, що педагоги і діти - це єдине ціле, одна команда сповнена нових мрій і творчих звершень. Я вважаю, якщо для кожного педагога дошкільного закладу, школи, чи позашкільного закладу ВІРА - стане човником, ЛЮБОВ - вітрилом, НАДІЯ - морем, тоді ми сміливо подолаєм будь-які освітні хвилі.
  Бажаю творчих успіхів і натхнення для співпраці !

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую, Любове Петрівно, що не залишилися байдужою до теми, піднятої в моїй статті. Віра, надія і любов, згадані Вами у відгуку, дійсно дуже потрібні нам усім - і в повсякденному, такому нелегкому, житті, і в нашій роботі. Сподіваюсь на довгу і плідну співпрацю з Вами й чудовим колективом Вашого закладу і надалі! Творчості й натхнення!

   Видалити
 20. Дякуємо за цікаву та змістовну статтю. Ми також співпрацюємо зі школою в тісному контакті, а тому й маємо певні результати.

  ВідповістиВидалити
 21. Шановні колеги! Щиро вдячна всім, хто не залишився байдужим до теми наступності між дошкільною та початковою освітою. Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю. Бажаю нам усім гармонії, благополуччя та миру!!! Все буде добре!!!

  ВідповістиВидалити
 22. Якими б ідеальними не були в плані наступності програми дошкільної та початкової ланок освіти, темп розвитку в кожної дитини — свій! А стандарт — це певний ідеальний образ освітнього результату як у дитячому садку, так і в школі. Тож визначеного стандарту досягають, і то відносно, лише окремі діти. Коли ми це зрозуміємо і приймемо, тоді зникнуть і невиправдані очікування батьків та педагогів, зникне орієнтація педагогів-«дошкільників» на «вимоги школи», а також претензії вчителів щодо якості «підготовки до школи».
  Дошкільне дитинство — це самодостатній період життя дитини, а не «підготовка до школи». Дитина буде готовою вступити в новий етап свого життя, діяти в нових умовах, відкритися до нових стосунків, знань і справ тоді, коли сповна реалізує свій, властивий дошкільному періоду дитинства, потенціал у пріоритетних видах діяльності — грі, спілкуванні, художньо-продуктивній діяльності. Але насамперед — у грі! За дослідженнями провідних вчених, визнаних у всьому світі психологів (Данила Ельконіна, Василя Давидова, Володимира Кудрявцева та інших), до семи років у дітей формуються передумови навчальної діяльності, а після семи — початкові форми навчальної діяльності. Цього ніхто не може змінити, і напевно, в цьому криються всі ті проблеми щодо наступності, які нині існують. Ідеться про проблеми дитини, а не програм.

  ВідповістиВидалити
 23. Тема співпраці ДНЗ та початкової школи розпочинається зі спільної та злагодженої роботи. Тільки дві ланки освіти зможуть забезпечити безболісне входження дошкільника у нове шкільне життя.Співпраця ДНЗ "Струмочок" та ЗШ відбувається протягом багатьох років.Це і взаємовідвідування навчально - виховного процесу,спільні заходи, педради, семінари, екскурії. Людмило Олександрівно , дякуємо за надання консультативно - методичної допомоги! Бажаємо здоров`я, мирного неба,творчих злетів!

  ВідповістиВидалити