вівторок, 16 грудня 2014 р.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ


У статті розкривається доцільність створення та використання тестів на уроках української мови та літератури з метою перевірки рівня знань учнів при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.
Новітні інформаційні технології стрімко ввірвалися в усі сфери нашого життя, стають такою ж реальністю, як телефонний зв’язок чи подорожування літаком. Вони спрощують спілкування та співробітництво, стають визначальними в економіці та на виробництві, культурі та мистецтві, науці та освіті. Суспільство, яке дбає про своє майбутнє, має усвідомити колосальні можливості, надані новими інформаційними технологіями, та навчитися грамотно застосовувати їх. У першу чергу в освіті. Ті, хто сьогодні сидить за партою, не повинні перебувати на узбіччі глобального світового розвитку.
Можливості сучасного уроку й системи освіти значно розширюються завдяки використанню мультимедійних, інтерактивних технологій.
Вони дозволяють здійснювати інтерактивний діалог; керувати реальними та віртуальними об’єктами, явищами, процесами.
Урок — найважливіша організаційна форма процесу пізнання світу учнями. Надзвичайно важлива виховна мета уроку полягає в тому, щоб запалити в учнів жадобу пізнання. Ще Я.А. Коменський наполягав на тому, «щоб усе, що викладається юнацтву не змушувало його робити будь-що супроти волі і внаслідок примусу, а навпаки, давало змогу, наскільки це можливо, все робити добровільно й самостійно з певним захопленням». Якими засобами повинен оперувати вчитель, щоб його робота не перетворилася на рутинну, щоб учні не втратили інтересу пізнання? Треба уважно ставитися до кожного уроку, намагатися зробити його неповторним, несхожим на інші. Учитель має перебувати в постійному пошуку, спиратися на найновіші досягнення науки і техніки, формувати власним прикладом в учнів компетентність у вивчені рідної мови за допомогою використання ІКТ, виховання бажання бути інформаційно освіченим. У багатьох дослідженнях (М.І. Жалдак, О.І. Пометун, О.І. Шувалова, І.А. Зимня, А.В. Хуторський та ін.) проблема взаємодії особистості з інформаційним середовищем розглядається як проблема інформаційної культури, яка є однією з головних критеріїв, що безпосередньо впливає на професійний рівень учителя. Тому мета уроків української мови полягає не в тому, щоб наздогнати такий мінливий медіасвіт, а в тому, щоб виховати в учнів інформаційну культуру, забезпечити той рівень комп’ютерної і мовної грамотності, з яким їм буде легко рухатися вперед, обираючи напрямок відповідно до свого виду діяльності. Це й обумовило вибір науково-методичної теми «Формування мовної компетентнісності учнів шляхом використання інформаційно-комунікаційних засобів». Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури залежить від певних чинників: потреби конкретного уроку, освітньої мети, рівня володіння різними програмами. У своїй практиці ІКТ використовую для:
• пояснення нового матеріалу;
• контролю знань учнів;
• організації самостійної роботи учнів на уроці та вдома;
• організації пізнавального дозвілля учнів;• розвитку творчої активності учнів, їх навичок роботи з програмним забезпеченням та публічного представлення результатів своєї діяльності. Сьогодні найбільш затребуваний вид роботи на уроках української мови і літератури – це використання комп’ютерного тестування.
По-перше, комп’ютерне тестування розв’язує питання щодо швидкого та об’єктивного оцінювання; по-друге, із зацікавленістю сприймається учнями; по-третє, підготовка тестів у більшості випадків не потребує високого рівня комп’ютерної грамотності укладача і займає часу, як звичайна підготовка до уроку, по-четверте, програмні засоби з комп’ютерного тестування не сковують творчість учителя, роблять його активним співавтором програми.
Можна навести багато інших аргументів, але і перелічених досить, щоб зробити висновок — це сучасно й перспективно. Тести успішності можна застосовувати на всіх етапах дидактичного процесу. З їх допомогою ефективно забезпечується попередній, поточний, тематичний і підсумковий контроль знань, умінь з української мови.
Попередній контроль. Успіх вивчення нової теми (розділу або курсу) залежить від ступеня засвоєння тих понять, термінів, положень та ін., які вивчалися на попередніх уроках української мови. Якщо у педагога немає про це інформації, то він позбавлений можливості управляти навчальним процесом. Застосовуючи пропедевтичне діагностування (попередній контроль знань), він одержує цю інформацію. Дана інформація необхідна ще і для того, щоб зафіксувати (зробити зріз) вихідного рівня успішності. Порівнюючи вихідний (початковий) рівень успішності з кінцевим (досягнутим), учитель може виміряти «приріст» знань, ступінь сформованості вмінь і навичок, проаналізувати динаміку й ефективність процесу навчання, праці педагога. Зібрати такий обсяг інформації можна завдяки тестуванню, яке здійснюється за допомогою спеціально розроблених для цієї мети завдань.
Поточний контроль. Він необхідний для діагностування ходу навчального процесу, виявлення динаміки останнього, зіставлення досягнутих на окремих етапах результатів з цілями. Поточний контроль своєчасно визначає прогалини в засвоєнні матеріалу й стимулює навчальну працю учнів. Тестові завдання для поточного контролю (їх кількість не перевищує 6-8) формуються так, щоб охопити найважливіші елементи знань, умінь, які вивчили учні. Тривалість виконання тесту не повинна перевищувати 10-12 хв. Після завершення роботи обов’язково аналізуються допущені учнями помилки, а для оптимізації такого виду роботи використовуються зразкові тести з правильними відповідями. Дуже важливо при цьому домогтись усвідомлення кожним учнем причин виникнення помилок.
Тематичний контроль. Створення тематичного тесту більш складне. У його основі лежить не проста перевірка засвоєних окремих елементів, а розуміння системи, що об’єднує ці елементи. Значну роль при цьому відіграють синтетичні, комплексні завдання, які об'єднують питання про окремі поняття мовної теми, спрямовані на виявлення інформаційних зв’язків між ними. Підсумковий контроль. Здійснюється в період прикінцевого повторення в кінці певного періоду або навчального року. Саме на цьому етапі навчального процесу систематизується й узагальнюється навчальний матеріал. Головна вимога до підсумкових тестів — відповідність рівню національного стандарту освіти. Новаційна значущість пропонованого досвіду полягає в тому, що формування мовної компетентності учнів забезпечується використанням ІКТ у навчально-виховному процесі, який поєднує систематизацію знань навчального матеріалу з тренуванням у форматі тестування, а разом із тим є ефективною підготовкою до зовнішнього незалежного оцінювання.
Пропонуємо он-лайнові редактори тестів та опитувальників:
OpenTest – http://www.opentest.ru/;
Тесторіум – http://www.testorium.net/;
Майстер-тест -http://master-test.net/uk;
Online Тest Рad – http://onlinetestpad.com/;
Tests Online – http://tests-online.ru/;
Мини тесты – http://www.minitests.ru/;
Вебанкета – http://webanketa.com/ru;
Poll Service http://pollservice.ru/;
Sim Poll http://simpoll.ru/. [ 1]

Література

12 коментарів:

 1. З кожним роком учні все більше і більше втрачають зацікавленість процесом навчання. Тому основним завданням вчителя вбачаю в підвищення інтересу учнів до свого предмету. Використання ІКТ-технологій на уроці і є тією чарівним засобом, який спонукає учнів до навчально-виховного процесу. Тож повністю вас підтримую і бажаю успіхів на творчій ниві.

  ВідповістиВидалити
 2. У народі кажуть: життя прожити - не поле перейти. Так, смуги змінюються на світлі, світлі - на темні, і впродовж існування людині доводиться долати труднощі або пристосовуватися до зовсім інших обставин. І це закономірно. Проте кожен спиймає зміни по-своєму: хтось, як нову можливість пізнати себе, розширити обрії майбутніх перспектив, хтось, іх панічно боїться і намагається уникнути. Але кожен має свій простір творчості. Тож творчості Вам і натхнення, мої дорогі колеги!

  ВідповістиВидалити
 3. Дякую за цікаві та корисні он-лайнові редактори тестів та опитувальників

  ВідповістиВидалити
 4. Дійсно, комп’ютерне, а тим більше, онлайнове тестування допомагає зекономити час на уроці та після нього, оскільки вчителю не потрібно оброблювати результати такого тестування. Крім того, воно дозволяє забезпечити об’єктивність оцінювання, вмотивувати учнів, підготувати до ЗНО.
  Тут найголовніше - навчитися користуватися такими ресурсами.

  ВідповістиВидалити
 5. Натхнення, колеги, в опануванні ІКТ технологій!!!

  ВідповістиВидалити
 6. Не секрет, що навчання і виховання учнів - складний процес. Щоб зацікавити учнів навчанням одного слова вчителя мало. Потрібно, щоб один вид роботи змінювався іншим. Асаме використання ІКТ - технологій можуть відіграти в цьому вирішальну роль. Шкода , що в школах мало робочих сучасних ком'ютерів. Але всерівно творчо піходити, експерементувати в роботі з учнями необхідно, - це вимога часу. Молодці!!!

  ВідповістиВидалити
 7. Дорогі колеги. Мені дуже приємноознайомитись з вашою роботою. Ваші ідеї можно використовувати не тільки на уроках української мови та літератури , а і на уроках математики. Молодці!

  ВідповістиВидалити
 8. Дякую за матеріали. Сучасно і перспективно!!!!!!!!

  ВідповістиВидалити
 9. Успіхів,натхнення у роботі з сучасними технологіями. Майбутнє за інноваціями, ще раз успіхів у цій важкій справі!

  ВідповістиВидалити
 10. Успіхів у роботі з іненоваціями, за ними майбутнє! Нехай щастить у важкій освітянській роботі!

  ВідповістиВидалити