понеділок, 15 грудня 2014 р.

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ
 Дитинство — яскрава, неповторна сторінка в житті кожної дитини, а дитячий садок — це той світ, в якому дитина проживає найважливіший період свого розвитку, і від того, хто буде поряд із нею, залежить не лише майбутнє дитини, а й майбутнє родини і всієї країни, так вважають педагоги дошкільного закладу «Чебурашка».
   Сьогоднішня модель педагогічного працівника передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатись, бути в постійному творчому пошуку. Ці якості не додаються до диплома про педагогічну освіту, а формуються в щоденній педагогічній практиці, а саме проводяться заняття, спостереження, розваги, самостійна художня діяльність, творчі ігри, індивідуальна робота.
   Початок роботи вихователя потребує чіткого визначення: на якому рівні професійної компетентності знаходиться конкретний педагог у даний час; наскільки він здатен до зростання; чи здатний до самоосвітньої діяльності; якої саме методичної допомоги він потребує тощо. Постійно проводяться педагогічні години з питань вибору оптимальних форм роботи з дітьми щодо вдосконалення професійної педагогічної майстерності педагогів.
   Одним із найбільших ефективних засобів підвищення професійної компетентності педагога й сьогодні називають самоосвітню діяльність.
   Самоосвіта педагога — свідома діяльність з удосконаленням своєї особистості як фахівця; постійне підвищення професійної компетентності  та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості. За словами В.Сухомлинського «немає людей більш допитливих, невгамовних, більш одержимих думками про творчість, як педагоги». Оскільки творчість — це діяльність, результатом якої є щось якісно нове, неповторне, оригінальне і навіть унікальне.
   Самоосвіта педагога — це провідна форма вдосконалення професійної компетентності, що полягає у засвоєнні, оновленні, поширенні та поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток і самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об'єктивних потреб освітнього закладу.
   Компетентність виступає якісною характеристикою, яка вказує на володіння людиною відповідною компетенцією, і включає її особистісне ставлення до неї і предмету власної діяльності. Компетентність, вважає О.Ігнатьєва, вища ступінь володіння знанням або прояв знань.
   Професійна компетентність вихователя — це необхідна умова підвищення якості педагогічного процесу, це здатність до ефективного виконання професійної діяльності, визначуваній вимогам посаді. Вона передбачає володіння професійно значимими установками і особовими якостями, теоретичними знаннями, професійними уміннями і навиками.
   Наш Маловисківський дошкільний навчальний заклад «Чебурашка» розташований у мікрорайоні «Вись» і невипадково має таку назву. Разом із казковим героєм в садочку давно поселилися і живуть казки, які вихователі розповідають допитливій, цікавій малечі про тепле сонечко і грайливий вітерець, мудрі деревця і голосні пташки, барвисті метелики і яскраві квіточки, зелену травичку, плакучі хмаринки—все те, що дітки щодня спостерігають, розглядають на прогулянках, заняттях, усе те, що радує око, вражає серце і одним словом називається ПРИРОДА.
   В ДНЗ створені всі умови, щоб діти почували себе комфортно й затишно. Та й саме природне оточення — декоративні та фруктові дерева, квіти дають змогу вихователям проводити заняття безпосередньо на природі, так як наш колектив працює над проблемою «Розвиток творчих здібностей дітей у процесі ознайомлення з природою з впровадженням педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського». Творча група вихователів «Екологічна студія» з проблеми екологічного виховання  дошкільнят   працює ефективно, з  творчої ініціативи і протягом року було вироблено рекомендації щодо впровадження казки як складової освітнього процесу: це, наприклад, «Уроки мислення» та «Хвилинки творчості» з використанням ідей  В.О.Сухомлинського, під час яких  залучають дітей до різних форм активності під час організації  навчально-виховного процесу з проблеми екологічного виховання дітей .
   У дитячому садку розробляються та впроваджуються сучасні системи та технології освітнього процесу. В своїй роботі педагоги беруть за основу спадщину В.Сухомлинського та придумують з дітьми казки, створюючи різні нестандартні ситуації, які сприяють активізації мовлення дітей, розвитку їх мислення, спонукають аналізувати та робити висновки. У результаті діти вчаться фантазувати, придумувати свої варіанти казок, знаходити вихід із нестандартних ситуацій, уміють обґрунтовувати свою думку. Вихователі постійно відзначають суттєві зміни у моральному розвитку дошкільнят. Діти, розв’язуючи проблемні ситуації, даючи поради друзям, застосовують активні моральні дії, які поступово стають їхніми моральними принципами. Значно поліпшується зв'язне мовлення, активний словник збагачується образними порівняннями, епітетами. Чільне місце в пізнавальному розвитку дітей відводиться формуванню елементарних математичних понять. Здебільшого всі вихователі заняття з математики проводять за інтегрованою технологією, пов’язуючи їх з предметно-пошуковою діяльністю в довкіллі, предметному та соціальному середовищі, гармонійно поєднуючи пізнавальний і фізичний розвиток, ігрову і навчальну діяльність. Проте, враховуючи досягнення процесу інтеграції в навчанні дітей, вихователі використовують традиційні технології і методики з метою здобуття дітьми якісних знань і досконаліших умінь з оволодіння математичними операціями. З метою розвитку абстрактного та логічного мислення використовують ТРВЗ, розвивальні ігри, а також проводять моніторингові дослідження рівня знань та умінь дошкільнят за допомогою підсумкових та комплексних занять з різних видів діяльності. 
   Вихователі  приділяють  увагу розвитку мови дітей з раннього дитинства, залучаючи їх до творчої мовленнєвої діяльності. Проводиться робота з розвитку звукової культури мовлення та по формуванню фонематичної компетентності, а також творчому розповіданню, складанню казок та різних видів розповідей. В старших групах протягом року проводяться заняття з вивчення англійської мови, під час яких звертається увага на правильну вимову звуків англійської мови з відповідною інтонацією, вивчаються слова в межах запропонованого мовного матеріалу. Це позитивно впливає на формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільнят та реалізацію завдань варіативної складової «Іноземна мова» Базового компонента дошкільної освіти. В дитсадку проводиться робота щодо формування світогляду та світосприймання дошкільнят засобами природничого довкілля. Проводяться прогулянки та екскурсії, заняття, спостереження за об’єктами природи, дошкільнята залучаються до пошуково-дослідницької діяльності.  Важливим в роботі кожного вихователя є творчий момент перетворення звичайного спостереження на цікаву гру, а процес пізнання – на щоденну радість пізнання дитиною навколишнього світу.  
   Провідне проблемне питання, над яким працює ДНЗ, дає змогу удосконалити  форми і методи освітнього процесу та підвищення творчої майстерності вихователів з урахуванням того, що бережне ставлення до природи і до себе, як її частини, найуспішніше формується у дитини не під тиском повчань дорослого, а в живому спілкуванні з природою, коли малюк  слухає та відчуває себе частиною того дивовижного світу. Вихователі  приділяють увагу засвоєнню та усвідомленню дитиною правил поведінки у природі як особистої потреби,стійкої морально-етичної норми. Здійснюючи інтегрований підхід, практикують  в роботі так звані «Подорожі у Природу», під час яких розвивають у дитини важливі характеристики творчої особистості: допитливість, фантазію, мислення, гнучкість думки, оригінальність способів досягнення результату. Кожен вихователь усвідомлює, що підвищення рівня його творчості не лише сприяє успішному розв’язанню основних психолого-педагогічних завдань, а й відкриває простір для розвитку творчої ініціативи вихованців. На протязі навчального року проводяться  колективні перегляди занять, вивчається та впроваджується досвід роботи вихователів, що сприяє підвищенню творчої ініціативи педагогів дошкільного закладу шляхом проведення семінарів - практикумів.
   Праці В.Сухомлинського допомагають педагогам виховувати дітей. Вони спонукають вихователів і дітей до вироблення відповідних висновків, стимулюють бажання дошкільників наслідувати вчинки героїв або, навпаки, вчиняти по-іншому. Тому можна зробити висновок, що разом з дітьми зростає і професіоналізм вихователя і, як говориться:
                     Посередній вихователь розповідає.
                     Хороший вихователь пояснює.
                     Кращий вихователь демонструє.
                     Творчий надихає.
Працювати в гармонії з довкіллям і красою, за покликанням серця — в цьому і розкривається професійна компетентність вихователя та результат його роботи передається на успішне навчання вихованців.

                                           Література:
1. Брюханова Н. «Підходи до розуміння компетентності та компетенції в освіті».// Педагогіка і психологія професійної освіти.—2007 .--№ 4. 
2. Мурована Н.Н. «Компетентність педагога як важлива умова його професійної діяльності»// Методичний посібник —Севастополь : Рибзст, 2006. 
3. Швайка Л.А. «Методична робота в ДНЗ»--Харків:Основа,2007. 
4.Олійник В.В., Даниленко Л.І. «Професійне зростання педагогічних працівників»//Методист.—2003.--№ 3. 
5. Тоцька Т. «Філософія для дітей та дорослих»// Київ « Шкільний світ»--2010. 
6. Мусієнко Л.Ф. стаття «Природа—джерело творчості». БВДС—2004.--№ 13-14.

17 коментарів:

 1. Досвід, поради, казки В.О.Сухомлинського - невичерпне джерело для творчої роботи педагога, для виховання дитини доброї, щирої, вміючої співчувати, співпереживати, любити, охороняти... І в процесі ознайомлення з природою дошкільники дійсно вчаться пізнавати світ всебічно. Адже саме через предмети навколишнього можна навчати дітей азам математики, розвивати мовлення, творчі здібності, уяву, виховувати Справжню Людину. І колективу Вашого дошкільного закладу це вдається! Тож успіхів Вам у подальшій праці, натхнення й бажання покращувати цей світ, виховуючи добрих та справедливих Людей.

  ВідповістиВидалити
 2. На мій погляд дуже актуальна тема і у Вас як педагога є чому повчитися. Творчих Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 3. Дякую за статтю! Бажаю Вам і Вашому садочку успіхів!
  Валентина Марченко, ДНЗ "Сонечко"

  ВідповістиВидалити
 4. Ми вважаємо одним з основних завдань педагогів – перетворити природу на об’єкт духовних потреб дітей, тобто бажань, намірів, спрямувань, вільних від корисливості, шкідливості. Творчий підхід – запорука успіху. І ваш творчий колектив зміг використати особливість природи – її красу, її здатність викликати почуття любові до неї. Успіхів, натхнення, цікавих і корисних ідей!

  ВідповістиВидалити
 5. Природа-це дійсно на сьогодні актуальне питання. В нашому дитячому садочку проводиться дуже велика робота по екологічному вихованню дітей. Вихователі проводять "Хвилинки-цікавинки", складають казки, коротенькі оповідання-розповіді, також проводять роботу з батьками з цього питання.
  Вихователь ДНЗ "Чебурашка" Зіненко В.М.

  ВідповістиВидалити
 6. Живе спілкування дітей з природою найефективніший прийом в роботі вихователя для розвитку творчості малюків. Озайомлюючись з вашим досвідом роботи вирішили впроваджувати його в навчально-виховний процес в нашому садку. вихователі ДНЗ № 3 Шевченко Н. А., Яременко Г. В., Бажак О. Б.

  ВідповістиВидалити
 7. Педагоги нашого ДНЗ розуміють, що сама казка збагачує соціальний і предметний досвід малюка. допомагає розвязати моральні ситуації і перемагати зло. Виховання грамотної поведінки дітей в природничому довкіллі, збагачення їх знань про природу та людину як її невідємну складову відбувається саме в грі-казці, яку вихователі використовують як засіб екологічного виховання дошкільнят.
  Прагнемо покращувати свою роботу щодня!
  Завідувач ДНЗ "Чебурашка" Порубенко Г.В.

  ВідповістиВидалити
 8. Щиро вдячна за змістовну і творчу статтю. Дана стаття народжена бажанням дати колегам поштовх до сприйняття краси природи, виховати в їхніх вихованців бережне ставлення до неї. Надіюсь, що дана робота сподобається не тільки колегам, а й стане добрим помічником для батьків у вихованні майбутніх громадян. Я вважаю, що якими б новими словами не називали методи роботи з дітьми, суть залишається одна -якість і результативність заняття і виховання дітей визначаються особистістю педагога. Бажаю цьому творчому колективу успіхів і людської вдячності !

  ВідповістиВидалити
 9. Повністю згодна з тим, що творчість та педагогічний доробок В.О.Сухомлинського допомагають в роботі по вихованню в дітей доброти, дружніх стосунків і любові до рідної природи. Ми також використовуємо казки Сухомлинського - проводимо читання, драматизацію казок як засіб виховання любові до природи. Є в нас чудові картини за творами Василя Сухомлинського виготовлені з пластиліну. Їх ми використовуємо у своїй роботі. Бажаю в подальшому креативності, наснаги, успіхів!

  ВідповістиВидалити
 10. У ДНЗ "Чебурашка" дійсно створені належні умови для розвитку творчих здібностей дітей. Дякую за статтю! Бажаю колективу успіхів! Вихователь ДНЗ "Колосок" Мельніченко С.В.

  ВідповістиВидалити
 11. Стаття корисна і актуальна. Дякую за інформацію.

  ВідповістиВидалити
 12. Для мене, як для молодого спеціаліста, ця стаття дуже корисна. Дякую за інформацію! Творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Вихователь Великовисківського ДНЗ "Рукавичка" Коценко М.В.

   Видалити
 13. Людина повинна бути нерозривно пов`язана з природою, а для цього треба виховувати любов до природи з дитинства. Судячи з Вашого досвіду - педколективу ДНЗ "Чебурашка" це вдається. Хай так буде й надалі!

  ВідповістиВидалити
 14. Розділяю Вашу думку про те, що ознайомлення з природою відіграє велику роль для розвитку творчих здібностей малят. Тому й самі намагаємось використати всі можливості для цього під час прогулянок, під час занять чи піших переходів. Дякую за поданий матеріал.

  ВідповістиВидалити
 15. Педагоги – практики знають чимало способів розвитку творчих здібностей дошкільників. Часто, керуючись своєю інтуїцією і досвідом, вони обирають для цього різні складні нетрадиційні методи, тоді як найпростішим, але, на думку педагогів нашого дошкільного закладу, не менш ефективним засобом розвитку творчих здібностей дошкільників є світ природи. Використовуючи численні методи і прийоми для ознайомлення дітей з світом природи, належно облаштовуючи розвивальні осередки в групах для самостійної пошуково – дослідницької діяльності, вихователі допомагають дітям розкрити свій творчий потенціал.

  ВідповістиВидалити
 16. Щиро вдячна за статтю. Вихователі нашого садочка також велику увагу приділяють вихованню та збагачення уявлення дітей про природу, правильно користуватися її дарами, досліджувати, спостерігати.. Використовують у своїй роботі спостереження, хвилинки милування,дослідницьку діяльність та ін. Але всеж таки провідним методом ознайомлення дітей з природою залишається - екскурсія.

  ВідповістиВидалити