вівторок, 16 грудня 2014 р.

ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО УРОКУ МАТЕМАТИКИ

У виступі розглядається питання застосування ІКТ на уроках математики.

Вчитель і учень ... Навіть людині, далекій від педагогіки, зрозуміло, що без взаємодії цих складових неможливий освітній процес, а отже, неможливий розвиток суспільства, якому необхідні грамотні фахівці і творчі люди. Тому особлива роль призначена вчителю.
Адже головне завдання кожного викладача - не тільки дати учням певну суму знань, а й розвинути у них інтерес до навчання, творчості, виховуючи активно мислячу особистість.
Інтерес же до предмета виробляється, на мій погляд, тоді, коли учневі зрозуміло те, про що говорить вчитель, коли цікаві за змістом завдання і вправи, які спонукають школяра до творчості, сприяють прояву самостійності при оволодінні навчальним матеріалом, вчать не тільки робити висновки і узагальнення, але й бачити перспективу застосування отриманих знань на уроці, розвивають їх індивідуальні особливості. Ось чому вчитель повинен прагнути до оновлення системи викладання, спрямованому на підвищення мотивації школярів до навчального процесу. Можливо, тому провідну роль в сучасному освітньому процесі займає інформатизація, яка дає колосальні можливості, оскільки може дуже ефективно застосовуватися не тільки в передачі знань, а й сприяти саморозвитку учня. Учні сьогодні готові до уроків самих різних дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Для них не є новим і невідомим ні робота з різними редакторами (наприклад, з MS Word, MS Excel, Paint, MS Power Point), ні використання ресурсів Інтернету, ні комп'ютерне тестування.
На уроках інформатики учні отримують як уявлення про можливості тих чи інших інформаційно-комунікаційних технологій, так і конкретні практичні уміння. Отже, застосування знань і вмінь, отриманих на уроках інформатики, необхідно і на інших уроках для забезпечення єдиного підходу до вирішення пред'явлених школою завдань.
Використання інформаційних технологій в процесі викладання математики дає те, що підручник дати не може; комп'ютер на уроці є засобом, що дозволяє учням краще пізнати самих себе,  сприяючи розвитку самостійності.
Головним же завданням використання комп'ютерних технологій, на мій погляд, є розширення інтелектуальних можливостей людини, з одного боку, і вміння користуватися інформацією, отримувати її за допомогою комп'ютера, з іншого.
Використання комп'ютерних технологій змінює цілі і зміст навчання: з'являються нові методи і організаційні форми навчання. Я розгляну такі варіанти використання засобів ІКТ в освітньому процесі:
v урок з мультимедійною підтримкою - у класі  один комп'ютер, ним користується не тільки вчитель в якості "електронної дошки" (демонстрація малюнків, дослідів, віртуальні екскурсії), але й учні для захисту проектів;
v урок проходить з комп'ютерною підтримкою - кілька комп'ютерів (зазвичай, у комп'ютерному класі), за ними працюють всі учні одночасно або по черзі виконують лабораторні роботи, тести, тренувальні вправи;
v урок, інтегрований з інформатикою, проходить в комп'ютерному класі і переслідує наступні завдання: по-перше, відпрацювати навчальний матеріал, використовуючи ПК для створення кросвордів, графіків, ігор, таблиць і схем; по-друге, вивчити можливості різних комп'ютерних програм;
v робота з електронним підручником (можливо дистанційне) за допомогою спеціальних навчальних систем, де традиційні уроки з предмету замінюються самостійною роботою учнів з електронними інформаційними ресурсами.
Математика - є досить складним предметом. Тому для забезпечення максимальної ефективності навчання вчителю необхідно знайти найкраще поєднання засобів, методів навчання і технологій.
Усі педагогічні технології по суті є інформаційними, оскільки навчальний процес неможливий без обміну інформацією. Сьогодні під терміном "інформаційні технології" розуміються процеси накопичення, обробки, представлення та використання інформації за допомогою електронних засобів.
К.Г. Кречетников, І.В. Роберт, Н.В. Софронова, дослідники в галузі реалізації педагогічних технологій за допомогою ІКТ, виділяють такі дидактичні принципи навчання, як:
v     принцип адаптивності;
v     принцип інтерактивності;
v     принцип індивідуальності.
Так, принцип адаптивності можливий для реалізації на різних рівнях (базовому та профільному) із засобами наочності, диференціацією навчального матеріалу за складністю, обсягом та змістом.
Принцип інтерактивності виражається в активній взаємодії користувача з комп'ютером у формі діалогу педагогічної спрямованості і припускає свідому активність учня, що підкріплюється керуючої діяльністю комп'ютера і реалізовану на різних рівнях.
Принцип же індивідуальності передбачає створення умов для самостійної роботи учнів за рахунок постачання їх індивідуальними завданнями та перевірки результатів їх виконання, сприяючи активізації навчальної діяльності і підвищуючи міцність засвоєння навчального матеріалу.
Так само інформаційні технології характеризуються середовищем, в якій здійснюються, і компонентами, які вони містять:
v технічне середовище (вид використовуваної техніки для вирішення основних задач);
v програмне середовище (набір програмних засобів);
v предметна середовище (зміст конкретної предметної галузі науки, техніки, знання);
v методична середовище (інструкції, порядок користування, оцінка ефективності та ін.).
Виходячи з вище сказаного, застосування інформаційних технологій при вивченні математики в першу чергу вимагає високої підготовки вчителя-професіонала, який не тільки знайомий з цими програмами і вміє з ними працювати, але і повинен навчити своїх учнів володіти ними.
Інформаційні технології на уроках математики привабливі тим, що спрямовані на розвиток комунікативних здібностей учнів, роблячи при цьому роботу вчителя більш продуктивною.
 Користуюсь такими освітніми  ресурсами при викладанні математики;
«Математика для школи» - http://formula.co.ua/
«Вивчення математики онлайн» - http://ua.onlinemschool.com/
«Вивчаємо математику» - http://testmath.com.ua/
«Математика онлайн» - http://www.matematika-na.ru
«Шкільний помічник» - http://school-assistant.ru
«Шкільна математика» - http://math-prosto.ru
«Математика в середніх класах» - http://matschool.kulichki.net
«Решение задач онлайн» - http://www.kontrolnaya-rabota.ru
«Стереометрія» - http://obmir.ru
«Живі картинки» - http://geogebra.narod.ru
«Графіки функцій онлайн» (http://graph.reshish.ru/
Геогебра http://www.geogebra.org/
Так, комп'ютерні технології на уроці математики: економлять час, підвищують мотивацію, дозволяють провести багатосторонню і комплексну перевірку знань, умінь, підсилюють інтерес до уроку, до предмета, наочно і барвисто представляють матеріал.

6 коментарів:

 1. Людмила Іванівна, дякую за цікавий та корисний матеріал, що добре висвітлює питання застосування комп'ютерних технологій при викладанні математики.

  ВідповістиВидалити
 2. Дякую за цікаві освітні ресурси. Бажаю успіхів, так тримати!!!

  ВідповістиВидалити
 3. Дане питання дуже актуальне. Так продовжуйте працювати!
  Алла Черненко

  ВідповістиВидалити
 4. Цікаво розкрито роль ІКТ у викладанні математики. Дякую!

  ВідповістиВидалити
 5. Згодна з Вами, Людмило Іванівно, що головне завдання кожного вчителя - не тільки дати учням певну суму знань, а й розвинути у них інтерес до навчання, творчості, виховуючи активно мислячу особистість.На сьогоднішній день без ІКТ це здійснити не можливо. Дякую !

  ВідповістиВидалити
 6. Знання інформаційно- комунікаційних технологій відкриває нові можливості для самовдосконалення. Знання комп'ютерних програм, уміння використовувати інформаційні мережеві ресурси є необхідною умовою професійного зростання.Саме це широко розкрито в вашій статті . Згодна з вами .Дякую! Бажаю успіхів!

  ВідповістиВидалити